Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2012-2016

Tiedon tavoitteena strategiakaudella 2012–2016 on saavuttaa:
 

  • 10 %:n liikevoittomarginaali
  • yli 15 %:n osakekohtaisen tuloksen kasvu (kertyvä vuotuinen kasvuprosentti, CAGR); tämä on tavoite myös yhtiön pitkän aikavälin kannustimissa strategiakaudella.

Lisäksi yhtiön tavoitteena on maksaa osinkona vähintään 50 % nettotuloksesta sekä alittaa 1,5 nettovelka/käyttökate-suhteessa.

 

 

 

Jaa: