Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2012-2016

Tiedon taLOUDELLISET TAvoitteET:
 

  • 10 %:n liikevoittomarginaali (raportoitu)
  • Yhtiön tavoitteena on kasvattaa osinkoa absoluuttisesti vuosittain (vähintään 50% nettotuloksesta)
  • Nettovelka/käyttökate-suhde < 1.5 pitkällä aikavälillä.

 

 

 

Share