Meidän avullamme kuka tahansa datakeskeisen idean omaava voi kiihdyttää ideansa toteutusta. Ekosysteemimme tarjoaa parhaat kumppanit ja globaalit teknologiat ideoiden konkretisoimiseksi.

Näkemyksiä

Artikkeli
Älypalveluiden resepti: dataa, aivoja ja teknologiaa
Matti Ristimäki, Wellbeing, Data-Driven Businesses
Dataa ja mahdollisuuksia on, mutta pihvi on, kuinka älypalveluja rakennetaan ja miten ne saadaan tuottamaan liiketoiminta-arvoa ketterästi.
Älypalveluiden resepti: dataa, aivoja ja teknologiaa
Älypalvelut ovat nousseet teemaksi myös kansalaispalveluista puhuttaessa. Dataa ja mahdollisuuksia on, mutta pihvi on, kuinka älypalveluja rakennetaan ja miten ne saadaan tuottamaan liiketoiminta-arvoa ketterästi. Korkealaatuisesta ja rikkaasta datasta saadaan arvokasta informaatiota tukemaan yritysten liiketoimintaprosesseja.
Matti Ristimäki

Matti Ristimäki, Head of Wellbeing,
Data-Driven Businesses & Public sector

Datan muuntamisessa informaatioksi voidaan hyödyntää kehittyneitä ratkaisuja, kuten koneoppimista tai keinoälyä, mutta kaikki lähtee datasta. Datan laatu on suoraan verrannollinen tuloksen laatuun. Keinoälymenetelmiä voidaan hyödyntää datan jalostamiseen tehokkaimmin, kun data on laadukasta, sitä on riittävästi ja se on koneen ymmärrettävässä muodossa.

Datan hyödyntäminen alkaa sen jalostuksesta. Jos data on luonnollisella kielellä, se muunnetaan tietokoneen käsittelemään muotoon (natural language processing). Esimerkiksi Googlen TensorFlow -keinoälykirjastolle on pystytty opettamaan, mitä valokuvassa näkyy. Uutisista, sosiaalisesta mediasta, potilaskertomuksista, esitutkintapöytäkirjoista – jotka ovat tähän saakka toimineet vain luonnollisella kielellä eli tekstinä – muutetaan merkitykset konekielelle ja osoitetaan miten merkitykset liittyvät toisiinsa. Sen sijaan numeeriset arvot, joita saadaan esimerkiksi auton nopeusmittarista, pystytään keräämään suoraan hyvälaatuisina ja oikeassa muodossa.

Dataa voidaan aidosti hyödyntää vasta kun se on kerätty ja jalostettu oikeaan muotoon.

On ymmärrettävä, mitä ollaan tekemässä

Käytettäessä kerättyä ja jalostettua dataa informaationa on ymmärrettävä, mitä ollaan tekemässä. Asiakkaan liiketoimintalogiikka, prosessi tai muu kohde vaatii äärimmäisen hyvää tietämystä, jotta liiketoimintaprosessia saadaan dataa hyödyntämällä esimerkiksi laadukkaammaksi tai kustannustehokkaammaksi. Lisäksi tarvitaan oikeat algoritmit ja keinoälymenetelmät, joilla tieto saadaan käytettävään muotoon.

On tärkeää panna merkille, että teknologian lisäksi vaaditaan datatutkimusosaamista. Siksi myös Tieto tekee läheistä yhteistyötä yliopistojen ja erikoisosaamista omaavien muiden organisaatioiden kanssa. Kun käytettävissä on riittävä teknologia, riittävä osaaminen, soveltuva data sekä ymmärrys kehitettävästä prosessista, päästään käsiksi itse työhön.

Lean startup -mallilla ketterästi liikkeelle

Lean startup -mallilla saadaan älypalvelut tuotteistetuiksi hyvinkin nopeasti.

Liikkeelle lähdetään feasibility-testauksesta. Pieni määrä dataa mallinnetaan ja katsotaan, mitä siitä saadaan aikaiseksi. Onnistumisten lisääntyessä lisätään datalähteitä ja kehitetään analyysimalleja, kunnes lopulta syntyy vähimmäistuote (Minimum Viable Product, MVP), joka mahdollistaa kehitettyjen analyysimallien testauksen nopeasti aidossa ympäristössä. Tyypillinen vähimmäistuotevaiheeseen pääsy käsittää 1–3 sykliä, jokainen 3–5 viikkoa. Jos kehitettävä järjestelmä on yksinkertainen, syklit voivat olla lyhempiä.

Alkuunlähtönopeuteen vaikuttaa paljon, millaisia datasettejä on käytettävissä – onko laadukasta dataa olemassa jo valmiiksi vai pitääkö data ensin kerätä ja strukturoida. Ylipäätään olemassaolevan datan laatu on merkittävä tekijä. Datan strukturointi ja siivous vie helposti isoimman osan ajasta – tai voi epäonnistuessaan kaataa koko projektin.

Lean startup -malli ja datan haltuunotto ovat älypalveluiden tärkeimmät aloituskomponentit. Algoritmit ja mallit ovat toki tärkeitä, mutta datan saatavuus ja laatu ovat kaikkein tärkeimmät. Sen jälkeen tarvitaan aivokapasiteettia, jolla syntyy toivotun hyödyn tuottava analyysimalli.

Olennaista on muistaa, että data ja aivot ratkaisevat älypalvelun onnistumisen. Ei ole olemassa maagista keinoälyä, jonka avulla syntyy automaattisesti haluttu lopputulos.

 
Matti Ristimäki
Head of Wellbeing, Data-Driven Businesses & Public
+358407487373
Share
Uutinen
Uutinen
Tieto hakee Slushissa uusia jäseniä ekosysteemiinsä
intelligent building at Slush
Tiedon tavoitteena on tehdä tulevaisuudesta älykkäämpää datan avulla yhteistyössä innovaattoreista ja kasvuyrityksistä koostuvan ekosysteemin kanssa.
Tieto hakee Slushissa uusia jäseniä ekosysteemiinsä
Tieto haluaa laajentaa ekosysteemiään ja hakee Slushissa aktiivisesti uusia kumppaneita erityisesti IoT:n alalta. Tiedon tavoitteena on tehdä tulevaisuudesta älykkäämpää datan avulla yhteistyössä innovaattoreista ja kasvuyrityksistä koostuvan ekosysteemin kanssa.

Tieto on mukana Helsingissä järjestettävässä kasvuyritys- ja teknologiatapahtumassa Slushissa. Tiedon tavoitteena Slush 2016 -tapahtumassa on edistää innovaatioita ja kasvua yhdessä kasvuyritysten kanssa. Slushissa Tieto haluaa tavata innovaattoreita ja laajentaa omaa startup-ekosysteemiään.

Yksi alueista, joihin Tieto hankkii uusia kumppaneita, ovat datakeskeiset liiketoiminnot ja älykkäät rakennukset. Älykkäät rakennukset -konseptissa sensorit, teollisen internetin ratkaisut ja reaaliaikainen analytiikka tekevät yhdessä rakennuksista älykkäämpiä ja niiden käyttäjistä tyytyväisempiä.

”Haluamme tehdä rakennuksista käyttäjäystävällisempiä ja kohentaa käyttäjien elämänlaatua. Kiinteistöjen käyttökokemuksen parantaminen sekä entistä tehokkaampien ja terveellisempien työpaikkojen kehittäminen on meidän ja kumppaniemme yhteinen visio”, sanoo Tomi Teikko, johtaja, Tieto Intelligent Building.

Tieto kehittää aktiivisesti johtavista innovaattoreista ja kasvuyrityksistä koostuvaa ekosysteemiään.

”Resurssiemme avulla voimme tarjota kasvuyritysten ja innovaattorien käyttöön suuren pohjoismaisen asiakaspohjan sekä resursseja ja tukea idean kehittämisestä aina kaupallistamiseen asti yhdessä Tiedon ideakiihdyttämön kanssa. Jos sinulla on siis idea tai olet jo tekemässä tulevaisuudesta älykkäämpää datan avulla, tule ihmeessä juttelemaan”, kehottaa Teikko.

Tiedon datakeskeiseen ekosysteemiin kuuluu jo kymmeniä yrityksiä, kuten maailman johtava IT-alan yhtiö Cisco, Quuppa, Smatblock, Cumulocity ja 720° – nuori yritys, joka nimettiin sekä Suomen että Pohjoismaiden parhaaksi IoT-kasvuyritykseksi Nordic Start-up Awards 2016 -kilpailussa.

Lisämateriaalia:

Miksi Tieto on mukana Slushissa, Tiedon toimitusjohtajan Kimmo Alkion blogi:
https://perspectives.tieto.com/blog/2016/08/tieto-x-slush/
Can data revolutionize building maintenance? Tomi Teikon blogi:
https://blog.hackjunction.com/can-data-revolutionize-building-maintenanc... (https://blog.hackjunction.com/can-data-revolutionize-building-maintenanc...)

How the smart office transforms the way we work, Tieto-blogi:
https://perspectives.tieto.com/blog/2016/06/how-the-smart-office-transfo... (https://perspectives.tieto.com/blog/2016/06/how-the-smart-office-transfo...

Lisätietoja:
Tomi Teikko, johtaja, Intelligent Building, puhelin: +358 40 500 94 00
sähköposti: tomi.j.teikko[at]tieto.com

TIETO OYJ

JAKELU

Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. www.tieto.com (http://www.tieto.fi/).

Share

Ota yhteyttä

  • Tieto Intelligent Building

    Ota yhteyttä: Tomi TeikkoDirector, Intelligent Building, Tieto

     

    Tilaa uutiskirje

    Haluatko pysyä ajan tasalla datakeskeisen liiketoiminnan osalta? Tilaa uutiskirjeemme tästä:

Jaa: