Kestävä kehitys

Kestävä kehitys Tiedolla

Tiedon yritysvastuusuunnitelma 2020 kattaa kestävän kehityksen painopistealueet, jotka on määritetty ja priorisoitu yhdessä sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

kestava_kehitys_.jpg 

Kestävä kehitys on Tiedolle suuri mahdollisuus, koska digitalisaation avulla kykenemme vaikuttamaan sekä yhteiskunnan että yksilöiden hyvinvointiin, ja pienentämään ympäristövaikutuksia kaikilla toimialoilla. Tiedon yritysvastuusuunnitelma 2020 tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals).

Tuloksia työstämme yritysvastuun alueella ovat mm.

 • Auttaa asiakkaitaan vähentämään omia hiilidioksidipäästöjään IT-palveluiden avulla.
 • Käytämme uusiutuvaa sähköä kaikissa pohjoismaisissa konesaleissamme ja kierrätämme hukkalämpöä lämmittäen jopa 800 omakotitaloa vuosittain.
 • Yli 90% toiminnoista on katettu ISO14001-sertifioidulla ympäristönhallintajärjestelmällä.
 • Toimitusketjumme vastuullisuutta seurataan toimittajaohjeistuksen hyväksymisen ja itsearviointien kautta. Noin 85% hankintavolyymistamme on katettu vastuullisuusnäkökulmasta.
 • Toimistojen ympäristöystävällisyyttä parannetaan ympäristösertifiointien kautta. Esimerkiksi Tiedon pääkonttori Espoossa on saanut korkeimman LEED Platinum -sertifikaatin. Ympäristöystävällisyys otetaan huomioon hankinnoissa, materiaaleissa, sähkössä ja työskentelytavoissa.
 • On saavuttanut ensimmäisenä IT-alan yrityksenä EDGE sukupuolitasa-arvoa edistävän sertifioinnin Ruotsissa. Intiassa meidät on palkittu yhtenä parhaista työpaikoista naisille.

Tiedolla on järjestelmällinen yritysvastuunhallintamenetelmä, joka sisältää tarvittavat politiikat, prosessit, hallinnan ja organisaation sekä osaamisen ja viestinnän.  

Yritysvastuusuunnitelman kehittäminen ja johtaminen pohjautuvat Tiedon yritysvastuun hallintaprosessiin, joka noudattaa YK:n Global Compact -mallia ja GRI-standardeja. Jokaiselle kestävän kehityksen osa-alueelle on määritelty julkistettu tavoite, ja niiden toimenpideohjelmia, toteutusta ja raportointia johtavat nimetyt  vastuuhenkilöt.

Tiedon Yritysvastuun politiikat noudattavat muun muassa

 • YK Global Compactia,
 • YK:n korruption vastaista konventiota,
 • ILO:n työntekijöiden oikeuksia,
 • YK:n ihmisoikeusjulistusta,
 • Rion ympäristöprinsiippejä ja
 • OECD:n vastuullisuusohjeistusta yrityksille.

Lisätietoja yritysvastuusta englanninkieliseltä sivultamme ja Yritysvastuu 2017-raportista.

Share

Ota yhteyttä

Kia Haring
Head of Global Communications and Corporate Responsibility
+358 40 765 3700
kia.haring@tieto.com