Big data

Big data on tullut jäädäkseen, ja tietomassat kasvavat entisestään. 90 prosenttia kaikesta maailman tiedosta on luotu viimeisten kahden vuoden aikana. Erilaiset anturit, sosiaalinen media, digitaalikuvat, ostotapahtumat, älypuhelimien paikannustoiminnot ynnä muut luovat erilaista tietoa yhä enemmän, nopeammin ja reaaliaikaisemmin. Big data mullistaa tavat, joilla organisaatiot analysoivat ja hyödyntävät tietoa. Big data -analytiikka voi auttaa yrityksiä lisäämään myyntiään, säilyttämään asiakkaansa sekä alentamaan toiminnan kustannuksia.

Big data -tekniikat ovat muuttaneet tiedon käyttöä olennaisesti:

  • Nyt kaikki tieto voidaan analysoida pienen osan sijaan.
  • Ennen 80 prosenttia ajasta käytettiin tiedon puhdistamiseen ja valmisteluun ja vain 20 prosenttia sen analysointiin. Nyt tieto voidaan analysoida heti sellaisenaan ja puhdistaa tarvittaessa.
  • Aikaisemmin lähdettiin liikkeelle hypoteesistä ja testattiin sitä tarkoitukseen valikoidulla tiedolla. Nyt tutkimuksen kohteeksi voidaan ottaa kaikki tieto ja etsiä siitä vastaavuussuhteita ja poikkeamia.
  • Ennen tieto analysoitiin vasta käsittelyn jälkeen, kun se oli siirretty tietovarastoon (data warehouse) tai paikallisvarastoon (mart). Nyt kaikki tieto voidaan analysoida reaaliaikaisesti sitä mukaa, kun sitä luodaan. 

Asiakaskokemuksen hallinta

Big data -analytiikka auttaa yrityksiä saamaan kattavamman kokonaiskuvan asiakkaista ja asiakaskokemuksesta. Sen avulla asiakkaiden vuorovaikutuksesta yrityksen kanssa voidaan kerätä enemmän tietoa, muun muassa siitä, mitä asiakkaat katsovat yrityksen verkkosivuilta, kuinka usein he käyvät sen Facebook-sivuilla, lataavatko he materiaaleja, soittavatko he yrityksen asiakaspalveluun, vierailevatko he verkkosivuston mobiiliversiossa, tilaavatko he yrityksen uutiskirjeen tai hyödyntävätkö he tarjouksia. Mitä enemmän tietoa eri kanavien kautta kerätään, sitä kattavampi käsitys asiakkaista saadaan, sitä paremmin asiakkaiden tarpeita voidaan ymmärtää ja ennakoida sekä sitä yksilöllisempiä viestejä asiakkaille voidaan välittää.

Tietovarastojen modernisointi

Big data -tekniikat eivät korvaa olemassa olevia tietovarastoja tai paikallisvarastoja, mutta voivat monipuolistaa ja kasvattaa niitä. Hadoop-alustoja voidaan käyttää tiedon vastaanottoon ja valmistelemiseen tietovarastoon siirtämistä varten. Niitä voidaan hyödyntää myös suurimpien tietomassojen käsittelyssä, kuten ELT-prosessiin kuuluvassa tiedon muuntamisessa sekä ennakoivassa analytiikassa. Lisäksi Hadoop toimii yksityiskohtaisten tietorekisterien laajennettuna ja pitkäaikaisena säilytysalustana.

Teollinen internet

Teollinen internet tai asioiden internet muuttaa maailmaamme ja työskentelytapojamme. Toisiinsa liitetyt M2M-laitteet, RFID-tunnisteet, anturit ja älymittarit luovat valtavasti tietoa eri toimialoilla, muun muassa auto- ja kuljetusalalla, energia- ja hyödykealalla, valmistavassa teollisuudessa ja terveydenhuollossa. Tällä teollisuuden uudella aikakaudella yritysten onkin ratkaisevan tärkeää hyödyntää big dataa ja infrastruktuurialustaa, joka huolehtii tiedon jatkuvasta, reaaliaikaisesta tai lähes reaaliaikaisesta käsittelystä, muistipohjaisesta analysoinnista ja koneoppimisesta sekä tietoerien analysoinnista eri sijainneissa, niin koneilla kuin pilviratkaisuissa, olipa kyse sitten yksityisestä tai julkisesta tiedosta tai molemmista.

Share

Ota yhteyttä

Teemu Hämäläinen
Manager, Cognitive Analytics
www.linkedin.com/in/teemu-h%C3%A4m%C3%A4l%C3%A4inen-79b71