Jaa:

Markkinatutkimus liiketoiminnan muutoksesta tulevaisuudessa

Teknologia-alan trendit, kuten mobiiliviestintä, sosiaalinen media, koneiden välinen tietoliikenne (M2M – Machine to Machine), big data ja pilvipalvelut muuttavat liiketoimintatapoja nopeasti. Jopa kolmannes vastaajista ennakoi oman alansa muuttuvan täysin vuoteen 2020 mennessä.

Tämä käy ilmi Tiedon hiljattain tekemästä tutkimuksesta, joka käsittelee liiketoiminnan muutosta tulevaisuudessa. Tutkimukseen osallistuneista toimitusjohtajista 42 prosenttia arvioi oman yrityksensä toimialan kokevan merkittäviä muutoksia seuraavan kuuden vuoden aikana. 

Muutosten taustalla vaikuttavat teknologia-alan trendit, kuten mobiiliviestintä, sosiaalinen media, M2M, big data ja pilvipalvelut. Niistä sosiaalinen media ja mobiiliviestintä ovat tällä hetkellä tuntuvimmat, ja 54–55 prosenttia vastaajista pitää niitä jo tässä vaiheessa oman liiketoimintansa kannalta ratkaisevina.

Lisätietoja tutkimuksesta

Syksyllä 2013 Tieto toteutti yhdessä tutkimusyhtiö Kairos Futuren kanssa selvityksen liiketoiminnan muutoksesta tulevaisuudessa. Selvitys perustuu sekä kvalitatiiviseen että kvantitatiiviseen tutkimukseen. Se toteutettiin verkkokyselynä, johon vastasi 500 yritysjohtajaa Ruotsista, Norjasta ja Suomesta. Valtaosa vastaajista on ylimmän tason tai liiketoimintayksikköjen johtajia. Tutkimusta täydensivät yritysjohtajien kanssa Tukholmassa, Oslossa ja Helsingissä pidetyt pyöreän pöydän keskustelut. 

Klikkaa tästä (.com) ja lataa raportti kokonaisuudessaan tai vain tietty kappale siitä. 

Lataa raporttimme täältä: