Tiedon teollisen internetin portfolio

Teollinen internet (Industrial Internet) muokkaa tulevaisuuttamme kokonaisvaltaisesti ja tuo mukanaan uhkia, mutta myös mahdollisuuksia kaikille toimialoille.

Tieto on asiakkailleen muutoksen kätilö, joka kääntää uhkat voitoiksi ja mahdollisuuksiksi. Kokoamme asiakkaan kannalta parhaat globaalit toimijat yhteen ja tarjoamme helpon, yhden katon alta saatavan palvelun.

Tiedon sisäinen teollisen internetin start-up on uusi tapa toimia, joka tuo yhteen suuren yhtiön osaamisen ja asiakaskontaktit sekä start-upin ketteryyden ja joustavuuden. Tiedolla on vahva tausta ja osaaminen teollisen internetin saralta, ja olemme rakentaneet palvelutarjontamme olemassa olevien prosessien, tuotteiden ja infrastruktuurin päälle.

Tiedon teollisen internetin palvelut

Teollisen internetin palvelukokonaisuuteemme kuuluu kolme osa-aluetta: 

 • Mittaus (Sense)
  Aistimme, mittaamme ja keräämme liiketoiminnalle tärkeää tietoa.
   
 • Analysointi (Think)
  Yhdistämme, käsittelemme ja analysoimme kerättyä tietoa edelleen jalostettavaan muotoon.
   
 • Automatisointi (Act)
  Toteutamme teknisiä palvelukokonaisuuksia, joissa automaatio ohjaa ihmisille ja laitteille suunniteltuja toimenpiteitä, käskyjä ja ohjeita.

Mitä tarjoamme?

 • Toimimme ketterästi ja ratkaisukeskeisesti yhdessä asiakkaan kanssa.
 • Työskentelemme kevyillä työvaiheilla, jotka johtavat nopeasti konkreettisiin tuloksiin.
 • Toimimme vaiheittain, jotta pystymme reagoimaan ympäristön muutoksiin nopeasti ja kustannustehokkaasti.
 • Varmistamme olemassa olevien teknisten palvelukokonaisuuksien ajantasaisuuden ylläpitämällä palvelua, takaamalla tietoturvan sekä tehostamalla ja kehittämällä järjestelmää.
 • Mahdollistamme vaihtoehtoiset tekniset palvelukokonaisuudet. Kartoitamme, sovitamme yhteen ja viemme toteutuksen loppuun. 
 • Varmistamme liiketoiminnalliset tavoitteet ja tarpeet sekä luomme aiempaa paremmat toimintamallit.
Share

Ota yhteyttä

Taneli Tikka
Head of Innovation Incubation, Data-driven businesses
+ 358407719 828