Ajantasaiset tuotetiedot tuovat kilpailuetua Oras Groupille

“Saamme etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden, kun tuotetietomme ovat jälleenmyyjiemme järjestelmissä täydellisiä ja ajantasaisia. Näin tuotteemme valitaan todennäköisemmin. Aiemmin tietojen päivitys vaati ison työn, emmekä siksi pystyneet tekemään sitä riittävän usein”, sanoo PDM Manager Kari Suojanen Oras Groupista.
Oras

Vesi- ja suihkuhanatuotteista tunnettu Oras osti vuonna 2013 saksalaisen Hansan, jolloin muodostui Oras Group. Tehokkaasti toimivan konsernin syntyminen on vaatinut toimintatapojen yhtenäistämistä. Osana isompaa muutosta Oras Groupissa on toteutettu tuotetiedon hallinnan projekti (Product Information Management, PIM), jonka tavoitteena on yhdistää kahden brändin tuotetiedot samaan järjestelmään sekä muokata kahden eri organisaation tuotetiedon hallinnan prosessit yhdenmukaisiksi.

Tieto toimitti Oras Groupille modernin ja helppokäyttöisen inRiver PIM -järjestelmän, johon tuotetiedot kootaan toiminnanohjaus-  ja perustietojärjestelmistä.

“Käyttöliittymä on todella käyttäjäystävällinen. Eri maissa työskentelevät ihmiset näkevät selkeästi tuotteiden tiedot, kieliversiot ja liitokset muualle. Aineisto on melkein käsin kosketeltavissa”, Suojanen kuvaa.

Uusi järjestelmä näkyy työntekijöiden arjessa. Manuaalinen työ vähenee, kun esimerkiksi tuotelistausten ja valikoimien päivittäminen asiakkaiden järjestelmiin on automatisoitu. Kaikkia tuotetietoja voi nyt käsitellä yhdessä paikassa ja samanlaisin prosessein, mikä hyödyttää myös markkinointia.

“Muokkaamme perustuotetietoja aina markkinoinnin näkökulmasta. Uudet tekstit, kuvat ja videot päivittyvät automaattisesti kaikkiin tuotetietoja sisältäviin materiaaleihin. Tämä lisää läpinäkyvyyttä asiakkaillemme ja yrityksen sisällä", sanoo Oras Groupin Digital Marketing Specialist Samuli Holmala.

Hyvin johdettu PIM-projekti piti kaikki vauhdissa mukana

Noin puolen vuoden PIM-projektin ensimmäisessä vaiheessa Tieto analysoi millaista Oras Groupin tuotetieto on, mistä sitä tulee ja teki tietojen pohjalta järjestelmän tuotetietomallin. Kun tuotetiedon perusta oli kunnossa, voitiin tehdä tekninen toteutus ja lopulta käyttöönotot. Projekti on sujunut erittäin hyvin, mistä kertoo myös asiakastyytyväisyysarvosana 3,8/4.

“Tieto on johtanut meitä projektin aikana sinne minne meidän pitääkin mennä. He ovat pitäneet projektin hyvin hallinnassa ja saaneet meidän sellaisetkin henkilömme pysymään vauhdissa mukana, jotka eivät ole niin IT-valveutuneita”, Holmala kiittää.

Jatkossa Oras Group ottaa PIM-järjestelmässä lisää moduuleita käyttöön. He voivat esimerkiksi hallita järjestelmän kautta molempien brändien verkkosivujen tuotetietoja ja hinnastoja sekä ajastaa markkinointikampanjoita. Myös uusia tuotetiedon kanavia lisätään tulevaisuudessa, mikä on kriittinen tekijä nykypäivän kilpailussa onnistumiseen.

“Säästämme aikaa, kun pystymme hallitsemaan markkinointikampanjoita aiempaa paremmin. Eri maiden yksiköt näkevät toistensa tekemiset, mikä on nyt ollut sisäisen tiedonkulun varassa”, Holmala kuvaa.

Kuvateksti: Samuli Holmala, Kari Suojanen ja Mika Malo Oras Groupista ovat olleet tyytyväisiä uuteen tuotetiedon hallinnan järjestelmään, joka on tehostanut työntekoa ja lisännyt läpinäkyvyyttä asiakkaille ja yrityksen sisällä.


Oras Group
Oras Group on talotekniikan vesikalusteiden markkinajohtaja Pohjoismaissa ja johtava yritys Manner-Euroopassa. Yrityksen tavoitteena on tehdä veden käytöstä helppoa ja ympäristöä säästävää. Konsernilla on kaksi vahvaa brändiä, Oras ja Hansa. Oras Groupin omistaa perheyhtiö, teollinen omistaja Oras Invest. http://www.orasgroup.com/

Haaste
Oras Group syntyi vuonna 2013, kun Oras ja Hansa yhdistyivät. Oras Group halusi yhtenäistää toimintatapojaan ja tehostaa arjen työtä yhdistämällä kahden brändin tuotetiedot samaan järjestelmään. Ajantasaiset tuotetiedot ovat kilpailuetu.

Ratkaisu
Tieto toimitti Oras Groupille modernin ja helppokäyttöisen inRiver PIM -järjestelmän, johon tuotetiedot kootaan toiminnanohjaus-  ja perustietojärjestelmistä. Projekti sisälsi tuotetiedon analysointivaiheen, tuotetietomallin rakentamisen, tekniset toteutukset ja käyttöönotot.

Hyöty
Ajantasaisten tuotetietojen ansiosta asiakkaat valitsevat Oraksen tuotteet todennäköisemmin, mikä tuo kilpailuetua. Yhteiset ja automaattisesti päivittyvät tuotetiedot tuovat Oras Groupille aika- ja kustannussäästöjä, kun manuaalinen työ vähenee ja tietojen hallinta helpottuu. Perustuotetietojen rikastaminen markkinoinnin käyttöön sekä markkinointikampanjoiden hallinta on aiempaa helpompaa ja nopeampaa.

Share

Ota yhteyttä

Marjo Ylitolva
Solution Manager, Team Lead
+358406847509
marjo.ylitolva@tieto.com