Googlen työkaluilla vahvistetaan yhdessä tekemistä voimalaitostyömaalla

Porvoon Kilpilahdessa rakennetaan monen yrityksen yhteistyönä kiertotalouteen perustuvaa voimalaitosta. Tieto tukee projektia tarjoamalla Google-palveluita ja arjen tukea käyttäjille.
Kilpilahden voimalaitoksen työmaa

Porvoon Kilpilahden voimalaitoksen rakentaminen on vauhdissa.

Kilpilahden voimalaitoksen toimitusjohtaja Kari Kolsi tuntee öljynjalostuksen kuin omat taskunsa: hänellä on kolmenkymmenen vuoden kokemus alalta ja nyt hän näkee uuden voimalaitoksen rakentamisen ja työtapojen muutoksen aitiopaikalta. Voimalaitostyömaa on valtava hanke, joka edellyttää useiden yritysten välistä yhteistyötä, aikatauluissa pysymistä ja turvallisuusnäkökulmien huomioimista.

- Työkulttuurissa korostuvat huolellisuus, priorisointi ja dokumentaation merkitys. Turvallisuus on äärimmäisen tärkeää, ja näiden Googlen työkalujen avulla tieto on kaikkien projektiryhmäläisten saatavilla. Yhdessä tekeminen parantaa myös turvallisuutta, Kolsi toteaa.

Googlen käyttöönotto oli Kilpilahden voimalaitokselle hyppy tuntemattomaan, ja Kolsi korostaakin uusien työkalujen oppimisen tärkeyttä, sillä muutos on aina haaste organisaatiolle. Usein uuden oppimisessa on ennen kaikkea kyse työtapojen muutoksesta, mikä vie aikansa organisaatiossa. Kolsi näkee myös Google-partnerin roolin merkittävänä: uuden omaksumisessa tarvitaan koulutusta, läsnäoloa ja tukea, mitä Tieto on voinut tarjota.

Kilpilahden rakennustyömaa

Tieto tukee Google-palveluilla kiertotalouteen perustuvan voimalaitoksen rakentamista.

Myös myöhemmin Kilpilahden projektiryhmään liittynyt hallintoassistentti Henni Nikkilä on samoilla linjoilla Kolsin kanssa. Yhdessä tekemisen kulttuuri edellyttää, että dokumentteja voi muokata reaaliajassa ja työskentely on läpinäkyvää projektitiimin kesken. Hän on kokeillut rohkeasti myös Googlen uusia palveluita sekä perehtynyt Google Driven kanssa toimivaan dokumentinhallintaohjelmaan AODocsiin, joka Nikkilän mielestä on tehostanut heidän työprosessejaan. - Kyllähän tietoa järjestelmistä voi vain googlata netistä, mutta silloin omat työt jäisivät taka-alalle. Siksi tarvitaan yhteistyökumppani, jolta voi vain kysyä ja saada vastaukset nopeasti, Nikkilä toteaa.

Lue lisää Tiedon Google-palveluista >>

 

Share

Ota yhteyttä

Anni Myyrä
Change Management Lead, Google
+358 40 8260 894
anni.myyra@tieto.com
Jussi Takala
Sales Lead, Google
+358 40 5597 566
jussi.takala@tieto.com