Tiet kuntoon maitoautojen mobiiliratkaisun avulla

“Haluamme, että liikennöinti on kelistä riippumatta turvallista ja sujuvaa myös alemmalla tieverkolla. Tämä on olennaista maidonkeräyksen kannalta, mutta hyödyttää niin syrjäseutujen asukkaita, koulu- ja postikuljetuksia kuin metsäteollisuutta. Maitoautojen mobiiliratkaisun ja kuljettajiemme avulla tieto tien vauriosta siirtyy välittömästi oikealle taholle ja voidaan korjata”, sanoo Valion kehityspäällikkö Petteri Tahvanainen.
Maitoauto tiekunnon tarkkailijana

Liikennevirasto, Pohjois-Savon ELY-keskus, Valio ja Tieto ovat pilotoineet maitoautojen tietojärjestelmän hyödyntämistä teiden kuntokartoituksissa. Koska maito on haettava tiloilta vähintään joka toinen päivä, ovat Valion lähes sata maitoautoa ajossa käytännössä vuoden jokaisena päivänä. Kilometrejä kertyy vuosittain 275 000 per maitoauto.

Jotta maito kulkisi häiriöttä päivittäin säällä kuin säällä, pitää teiden olla hyvässä kunnossa. Routavauriot, kuopat, liukkaus, vesi tiellä ja kaatuneet puut viivästyttävät maitoauton matkaa. Siksi on luontevaa, että maitoautojen kuljettajat havainnoivat teitä, arvioivat korjaustarpeita ja ilmoittavat vaurion laadun ja tarkan paikkatiedon eteenpäin.

“Saimme ensimmäisessä pilotissa parin kuukauden aikana 20 raporttia teiden kunnosta, joista jokainen oli aiheellinen ja tiet korjattiin. Urakoitsijat kiittelivät ilmoitusten laatua. He pystyivät esimerkiksi hoitamaan tielle nousseen veden ennen kuin tilanne oli niin pitkällä, että se olisi vaatinut mittavia kunnostustöitä”, kertoo kunnossapidon ja digitalisaation asiantuntija Otto Kärki Liikennevirastosta.

Maitoauton mobiiliaika hyödyttää kaikkia

Valion maitoautot siirtyivät mobiiliaikaan vuonna 2014 Tiedon kehittämän maitoautojen tiedonkeruujärjestelmä KAMUn avulla. Se tarkkailee muun muassa maidon laatua ja varmistaa, että kaikilla toimijoilla, maitotilallisilla, maitoauton kuljettajilla ja Valiolla, on sama, reaaliaikainen tieto koko ajan. Valio näki järjestelmässä kuitenkin mahdollisuuksia myös logistiikan kehittämiseen ja tarjosi sitä Liikenneviraston käyttöön.

Tieto rakensi maitoautosta integraatiot Liikenneviraston järjestelmiin. Käyttäjäystävällinen mobiiliratkaisu sallii kuljettajien keskittyä täysillä omaan työhönsä ja sen ohessa ilmoittaa helposti havainnoistaan. Tulevaisuudessa anturitekniikan, analysoinnin ja automaation kehittäminen helpottavat entisestään kuskin ja Liikenneviraston työtä.

“Tämä pilotti on loistava esimerkki älyliikenteen joustavasta yhteistyöstä sekä yksityisten yritysten että eri viranomaisten kesken. Yhdistämme osaamisellamme liikenteen toimijoita ja kehitämme älypalvelujen ekosysteemiä yhteiskunnan eri osapuolten käyttöön”, sanoo liikennetoimialan asiakkuusjohtaja Juha Levo Tiedolta.

Jatkuva havainnointi koko Suomeen

Liikennevirasto määrittelee maanteiden kunnossapidon laatuvaatimukset, ja ELY-keskukset valvovat urakoitsijoiden toimintaa ja tekevät laadun pistokoetarkastuksia. Urakoitsijoilta puolestaan edellytetään jatkuvaa tiestön tilan tuntemusta, mutta käytännössä se ei aina ole mahdollista. Tien päällä muutenkin liikkuvien maitoautojen avulla tavoitellaan reaaliaikaisempaa laadun seurantaa eri vuorokauden aikoina, ennakoitavuutta ja ongelmiin puuttumista riittävän nopeasti.

“Alemman tieverkon käyttäjät ovat olleet jo pidemmän aikaa tyytymättömiä teiden kuntoon. Tämä on askel oikeaan suuntaan ja luonut positiivista henkeä kentälle. On ollut ilo huomata aito kiinnostus ja kehityshalu kaikkien osapuolten kesken”, Kärki sanoo.

Ensimmäinen pilotti Pohjois-Savossa oli onnistunut ja toinen pilotti on aloitettu. Nyt tiekuntoraportteihin lisätään kuvat, jotta Liikenneviraston tieliikennekeskus voi priorisoida tehtäviä ja lähettää viestejä urakoitsijalle toimenpidetarpeista.

“Kun järjestelmä on kehitetty niin pitkälle, ettei se enää vaadi suuria muutoksia vaan pienet järjestelmäintegraatiot hoitavat homman, voimme selvittää mahdollisuuksia järjestelmän laajentamiseksi koko maahan”, Kärki visioi.

Asiakas
Liikennevirasto vastaa Suomen maanteistä, rautateistä ja vesiväylistä sekä liikennejärjestelmän kehittämisestä. ELY-keskukset vastaavat teiden kunnossapidosta ja tilaavat kunnossapitopalvelut tieurakoitsijoilta. Valio on Suomen suurin maidonjalostaja ja vastaa vuosittain 1,9 miljardin maitolitran kuljetuksista.
Haaste
Jotta Valion maitokuljetukset onnistuvat häiriöttä päivittäin, on Suomen teiden oltava hyväkuntoisia. Liikennevirasto saa vaurioilmoituksia vilkasliikenteisiltä teiltä, mutta alemman tieverkon kuntoa on resurssien puutteessa vaikea seurata riittävän tarkasti.
Ratkaisu
Valion maitoautojen kuljettajat tarkkailevat teiden laatua, arvioivat korjaustarpeita ja ilmoittavat niistä Tiedon kehittämän maitoautojen KAMU-tietojärjestelmän kautta.
Hyöty
Reaaliaikainen teiden laadun seuranta, ennakointi ja ongelmiin puuttuminen tarvittaessa nopeasti. Tyytyväisemmät tienkäyttäjät myös maakuntien pikkuteillä. Ammattikuljettajat pystyvät hoitamaan työnsä häiriöttä ja turvaamaan näin Valion liiketoiminnan sekä avustamaan Liikennevirastoa tieverkon kunnossapidossa tarvittavan tiedon keräämisessä.

Share