Puheentunnistus sujuvoittaa potilaan hoitopolkua Etelä-Savossa

Puheentunnistus tuottaa kirjaukset nopeammin, sujuvammin ja oikeammin. Sen käyttö koetaan Etelä-Savon sairaanhoitopiirin hoitoalan ammattilaisten keskuudessa mukavaksi ja toimivaksi. Tiedon julkisen terveydenhuollon asiakasorganisaatioista noin 30 prosenttia käyttää puheentunnistusta. Viimeksi kuluneen vuoden aikana ohjelman käyttäjien määrä on kaksinkertaistunut.
tieto_etela-savo_sari_liikanen_puheentunnistus_720.jpg

Puheentunnistus säästää työaikaa ja nopeuttaa hoitoa. Sen käyttö on koettu Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä hyödylliseksi. Pääkäyttäjä Sari Liikanen painottaa käyttöönoton alkuvaiheessa hyvän yksilöllisen tuen merkitystä, jotta käyttö saadaan sujuvaksi.

”Paluu saneluun ei tule enää kyseeseen, kun käyttäjä pääsee Puheentunnistuksen kanssa vauhtiin. Organisaationa olemme saaneet tästä ohjelmasta selvää hyötyä”, kertoo Etelä-Savon sairaanhoitopiirin pääkäyttäjä Sari Liikanen.

Etelä-Savon sairaanhoitopiirin investointi Puheentunnistuksen käyttöönottoon on kannattanut. Se säästää työaikaa arjessa ja nopeuttaa asiakkaiden raporttien tekemistä.

“Tekstin saa tuotettua heti valmiiksi ja se on samantien käytettävissä muissa hoitoyksiköissä, mikä voi vähentää esimerkiksi potilaan odotusaikaa. Tarvittaessa teksti arkistoituu heti ja näkyy Omakannassa potilaalle asti”, Liikanen kertoo.

Puheentunnistus oppii tunnistamaan käyttäjänsä tavan puhua ja tallettaa puheen tekstimuotoon, jonka käyttäjä voi heti tarkistaa. Kirjaukset valmistuvat sujuvasti ja juuri sellaisina kuin ammattilainen ne haluaa. Etenkin pidempien tekstien kirjaamisessa työajan säästö on ilmeinen. Hyöty on merkittävä myös niiden henkilöiden kohdalla, joiden kirjoittaminen ei ole nopeaa.

“Säästämme ajan ja työn, joka menisi sanelun purkuun. Lisäksi virheitä on vähemmän, kun Puheentunnistuksen käyttäjät voivat itse tarkistaa oman tekstinsä oikeellisuuden jo sen tuottamisen hetkellä. Se, että käyttäjä näkee puhumansa tekstin, on koettu erittäin hyväksi. Oikoluku tulee kaupan päälle. Ohjelma kirjoittaa sanan oikein, vaikka itse kirjoitettuna se voisi mennä väärin”, Liikanen listaa.

Ohjelma oppii pian, kun sitä opetetaan

Etelä-Savon sairaanhoitopiiri hyödyntää Puheentunnistusta kaikissa niissä ammattiryhmissä, joissa on käytetty sanelua. Pilottivaiheessa, keväällä 2015, sen ottivat käyttöön ensi kaksi lääkäriä. Käyttöä laajennettiin vähitellen valikoiduille sanelijoille muun muassa sosiaalityöntekijöiden, lääkäreiden, terapeuttien ja psykologien keskuudessa.

“Käyttäjiä on tullut lisää sitä mukaa kun positiivinen palaute Puheentunnistuksesta on levinnyt. Pilottivaiheessa koulutimme uusia käyttäjiä kollegojen suosituksen perusteella”, Liikanen kertoo. Nyt käyttäjiä on noin kaksikymmentä.

Puheentunnistuksen käyttöönotto alkaa Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä aina yksilöllisellä koulutuksella. Taustalla ovat yhteisesti sovitut sanaston säännöt. Ohjelma oppii kunkin käyttäjänsä kielenkäyttöön, kun sitä opetetaan. Jo lähtökohtaisesti Puheentunnistuksen sanasto on laaja ja pitää sisällään runsaasti kunkin ammattialan käsitteitä.

“Alkuviikkojen vaivannäkö kannattaa. Sanojen korjaaminen ohjelmaan, sitä mukaa kun tarvetta on, tekee käytöstä päivä päivältä sujuvampaa. Uudet termit  ja henkilökohtaiset sanojen ääntämisasut on hyvä opettaa oikein heti, jottei niitä tarvitse jatkossa aina korjata. Ohjelma oppii nopeasti ja pienellä vaivalla. Kun se on oppinut, siitä ei haluta luopua”, Liikanen sanoo.

Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä tekstinkäsittelijät on koulutettu Puheentunnistuksen sanaston hoitamiseen, kuten uusien sanojen hyväksymiseen ja käyttäjien neuvontaan. Niin Tiedon kuin Konttorityön osaaminen on hyödynnetty tarkoin suunnitteluvaiheesta lähtien. Sari Liikasen lisäksi myös muita pääkäyttäjiä on koulutettu Puheentunnistuksen tukeen ja opastukseen. Tuki on hyvin tavoitettavissa, ja käyttäjät eivät jää yksin kysymysten kanssa.

“Alussa tiukka yksilöllinen tuki ja apu pienissäkin asioissa on tärkeää. Hyvä suunnittelu ja perusteellinen käyttöönotto auttaa saamaan ohjelman käytön kunnolla liikkeelle. Meillä hyväksi on havaittu, että käyttäjiksi valitaan ensin henkilöt, jotka hyötyvät tästä eniten ja joilla on innostus ja motivaatio ohjelman käytön opetteluun. Tieto tästä mahdollisuudesta leviää viidakkorummulla”, Liikanen kertoo.

Käyttömukavuutta ja hyvää hoitoa

Sanelu pysyy Etelä-Savon sairaanhoitopiirissä Puheentunnistuksen rinnalla Liikasen arvion mukaan vielä pitkään. Siirtyminen uuteen tapahtuu käyttäjän omasta halusta.

“Kiinnostuneita uusia käyttäjiä riittää. Rajoitteena on yhteisen ajan löytäminen kouluttajan kanssa. Kouluttajia onkin tulossa pian lisää. Tämä on kiva ja hyödyllinen työkalu, joten mielellämme jaamme innon eteenpäin”, Liikanen sanoo.

Jatkossa Puheentunnistuksen käyttöä on tarkoitus laajentaa. Sote-alueen perustaminen tuo Etelä-Savossa aiempaa suuremman joukon ammattilaisia saman organisaation, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän, alle. Muutos kasvattaa myös mahdollista Puheentunnistuksen käyttäjien joukkoa.

“Puheentunnistuksen käyttömukavuus on ilmeinen, ja se kasvaa organisaatioiden yhdistymisen myötä. Eri yksiköissä toimivat henkilöt pystyvät toimimaan samoilla tunnuksilla koko alueella. Tämä tukee myös asiakkaiden hyvää hoitoa ja palvelua. Nykyaikana on tarve saada tekstit eteenpäin yhä nopeammin”, Liikanen toteaa.

Tutustu muihin ratkaisuihimme

Julkaistu: 24.10.2016

Share