Tehohoidon konsortiosta mallia - hoitotieto johtamisen tueksi

“Suomalainen tehohoito on päässyt tutkimusten kautta maailman tunnetuimpiin maihin, vaikka se on vanhempien ja suurempien kliinisten alojen saartamana. Tämä on pakottanut konsortion selvittämään mitä se tekee ja mitä hyötyä siitä on. Se on pystynyt tuottamaan kilpailukykyisesti terveyttä niukoilla voimavaroilla”, terveyden- ja sairaanhoidon hallinnon emeritusprofessori Martti Kekomäki kuvaa.
kekomaki.jpg

Terveyden- ja sairaanhoidon hallinnon emeritusprofessori Martti Kekomäki haastaa pohtimaan, voisiko suomalainen terveydenhuolto ottaa tehohoidon konsortion toiminnasta ja tiedolla johtamisen esimerkistä mallia.

 

Vuonna 1994 toimintansa aloittanut Suomen tehohoitokonsortio muodostuu suomalaisista teho-osastoista. Konsortion vertaisarvioinnissa tarkastellaan tehohoidon kehitystoimenpiteiden vaikutusta.

Tehohoitokonsortion kehittämän ja Tiedon ylläpitämän laatutietokannan mittarit seuraavat hoidon tulosta, hoidon intensiteettiä, tehohoidon jälkeistä elämänlaatua ja resurssien käyttöä. Työ on jatkuvaa arviointia ja kehittämistä. Kerättävät tiedot määrittelee konsortio ja tietoja raportoidaan neljä kertaa vuodessa.

“Terveydenhuoltomme on piiritystilassa ja kamppailemme niukkenevien voimavarojen maailmassa. Meillä on moraalinen velvollisuus tehdä parhaamme ja nyt meillä on myös mahdollisuus näyttää että valintamme ovat olleet oikeita”, Kekomäki jatkaa.

Ennusteet muun muassa neurologisten, hengitysvajauksesta kärsivien ja elvytettyjen potilaiden osalta ovat parantuneet viimeisen kahdeksan vuoden aikana.

Konsortion malli laajemmin terveydenhoidon käyttöön?

Kekomäki uskoo, että tietotekniikan kehittyminen muuttaa toimintatapoja biotieteellisiä muutoksia voimakkaammin. Vertaiskehittämisen voima tulee siitä, että kaikilla on yhteinen käsitys siitä, mitä yritetään saada aikaan.

“Konsortiotyössä tavoitteemme on tullut todeksi, sillä hoidosta yksilön kohdalla kertyvää tietoa voidaan muokata johtamisen tukitiedoksi. Olisi kiinnostavaa pohtia, missä määrin malli olisi siirrettävissä kokonaan suomalaiseen terveydenhoitoon”, Kekomäki sanoo.

Toimintaa Intensiumissa aloittamassa ollut Petteri Mussalo, nykyisin johtava asiantuntija Tieto Healthcare & Welfaressa, on Kekomäen kanssa samoilla linjoilla.

“Konsortion merkittävä työ kantaa nyt hedelmää. Toimintamalli voisi levitä laajemmallekin, sillä aika on tällaiselle toiminnalle nyt kypsä ja eri alat pohtivatkin samantyyppisen toimintamallin toteuttamista.” 

Mussalo näkee sillan myös sote-uudistukseen. Hänen mielestään niin konsortion työssä kuin sote-työskentelyssäkin tarvitaan ensin lähtötiedot, jotka poimitaan tietojärjestelmistä tai syötetään vertaisarvioinnin järjestelmiin.

“Kerätyt tiedot ovat vertaisarvioinnin hengen mukaisesti tiedon omistajien eli asiakkaan tarkistettavissa, jonka jälkeen tiedot validoidaan. Validoidusta tiedosta Tieto kokoaa yhtenäisen tietokannan ja raportoi jalostettua tietoa”, Mussalo selventää toimintatapaa.

Yhdistyvien sairaanhoitopiirien tiedot ja järjestelmät ovat hajanaisia. Vertaisarviointipalvelun tapaisella toimintatavalla voitaisiin koota tietoja yhteen vertailukelpoisiksi kokonaisuuksiksi.

“Samaa yksinkertaista, kustannustehokasta ja nopeaa tapaa käynnistää toimintaa voisi hyödyntää sote-piirien kohdalla. Kun piirit aloittaisivat toimintansa, tunnusluvut tavoitteiden asettamiseen olisivat jo valmiina – kuten myös työkalut tavoitteiden toteutumisen seurantaan.”

Julkaistu: 28.5.2015

Share