Väestörekisterikeskus: Suomi.fi-viestit toivat viranomaisasioinnin nykyaikaan

Suomi.fi-viestit mahdollistavat kansalaisten ja viranomaisten välisen luottamuksellisen viestien vaihtamisen verkossa. Kaikkien käytössä oleva turvallinen viestipalvelu on keskeisessä asemassa julkishallinnon sähköisten palvelujen kehittymisessä ja viestinnän nopeutumisessa.

Uudet palvelut julki minuuteissa

Suomi.fi-viestien kehitystä haluttiin nopeuttaa, koska sillä on keskeinen rooli sähköisissä asiointipalveluissa. Samalla haluttiin tehostaa projektinhallintaa ympäristössä, jossa palveluita kehittävät monet eri toimittajat. Automatisoidun ja läpinäkyvän kehitysprosessin ansiosta Suomi.fi-viestien kehitysnopeus on kasvanut voimakkaasti. Uudet palvelut saadaan julkaistua minuuteissa, kun ennen asennukseen saattoi kulua viikkokin. 

Haaste: Kansalaispalvelujen nopeampi digitalisointi

Kehitystyön keskiössä on ketteryys, turvallisuus ja sujuva yhteistyö eri toimijoiden välillä. Monitoimittajaympäristössä tarvitaan tarkkaa projektinhallintaa ja kaikkien mukana olevien osapuolten huomioimista.

Suomi.fi-viesteillä on useita liityntäpintoja muihin julkisen sektorin palveluihin. Projektin haasteellisuutta ovat lisänneet erittäin korkeat käytettävyys-, suorituskyky- ja tietoturvavaatimukset. Myös palvelujen kehittämisen monitoimittajaympäristö on kasvattanut vaatimuksia kokonaisuuden koordinoinnista.

Palvelut halutaan saada käyttäjien kokeiltavaksi hyvin nopeasti eli kehitystyön on oltava sujuvaa. Kansalaisilta on kerättävä kokemuksia ja viranomaisilta palautetta, mikä auttaisi heidän toimintaa eniten. Palaute huomioidaan jatkuvassa kehitystyössä. 

“Meillä keskeisimpiä asioita on palvelulupauksen lunastaminen eli tietoturva ja toimitusvarmuus jokaisen viestin osalta. Meillä ei missään nimessä yksikään viesti saa hukkua tai jäädä mihinkään välitilaan.” LASSE PYNNÖNEN, Development Manager, Väestörekisterikeskus

Ketterää kehittämistä ja automaatiota

Laadun takaamiseksi testauksen automatisointi ja selkeä projektinhallinta ovat ratkaisevan tärkeitä. Esimerkiksi kehitysvaiheessa testejä on tuhansia ja automatisoinnin avulla virheet saadaan kiinni nopeasti. Kehittäjien työtä on selkeytetty pilkkomalla käyttötapaukset osiin, jotta työn edistymistä on helpompi hallita. ”Viedään pienissä osissa asioita koko putkesta läpi ja saadaan myös loppukäyttäjiltä hyvin nopeasti palautetta ja jatkokehitysehdotuksia, mitä haluavat muuttaa tai mitä voi kehittää”, Lasse Pynnönen kertoo.

Suomi.fi-verkkopalvelu sai rinnalleen myös viesteille rakennetun mobiilisovelluksen kesäkuussa 2018. Android- ja iOS-laitteille kehitetyn sovelluksen avulla viestejä viranomaisilta voi lukea missä ja milloin vain suoraan mobiililaitteesta.


“Suunnitteluvaiheessa on mukana kaikki osapuolet. He voivat priorisoida ja suunnitella oman osa-alueensa toteutuksen, että kaikki muutkin tietävät heti, mikä vaikutus muiden työllä on omaan vastuualueeseen.” LASSE PYNNÖNEN, Development Manager, Väestörekisterikeskus

Kuinka Tieto teki sen?

Suomi.fi-viestien parissa työskentelee tiimi kokeneita ammattilaisia, jotka tekevät tiivistä yhteistyötä asiakkaan ja muiden toimittajien kanssa ketterän kehitysmallin mukaan.

Suomi.fi-viestejä viedään eteenpäin ohjaamalla DevOps -työkalujen käyttötapoja kohti nykyaikaista kehitystä, jonka tavoitteena on automatisoitu putki koodimuutoksesta julkaisuun ja käyttöönottoon. Putki sisältää koodikäännökset, yksikkötestit, koodin laadun analysoinnin, käännösten julkaisun sekä asennuksen ja testiautomaation.

Tieto DevOps -tiimi on nopeuttanut Suomi.fi-viestien kehitystyötä Robot Frameworkin ja Selenium-kirjastojen päälle rakennetulla testiautomaatiolla. Tiimin luoman robottirakenteen ansiosta testiautomaation kattavuus on nyt 20 prosenttia, kun aikaisemmin sitä ei ollut ollenkaan.

Suomi.fi:n digitaalisten kansalaispalvelujen kehittämisen Scrum-valmiuksia parannetaan työskentelemällä entistä enemmän Scaled Agile Frameworkin mukaan. SAFe-mallissa projektissa mukana olevat sadat ohjelmistokehittäjät pystyvät näkemään entistä paremmin koko kehitystyön prosessin ja oman työnsä tarkoituksen osana laajaa kokonaisuutta.

Tieto jatkaa Suomi.fi:n digitaalisten kansalaispalvelujen kehittämistä vuoteen 2021.

”Suomi.fi-viestien kehitystä on jatkettu käyttöönoton jälkeen Tiedon kanssa. Julkaisun jälkeen Tieto on ottanut enemmän vastuuta sovelluskehityksestä ja heillä on rooli myös käyttöpalveluiden toimittajana. Olemme saaneet todella hyvää sparraamista Tiedolta.” LASSE PYNNÖNEN, Development Manager, Väestörekisterikeskus

Asiakkaasta

Väestörekisterikeskus edistää yhteiskunnan digitalisointia ja sähköistä asiointia Suomessa. Se tuottaa Suomi.fi-palveluita, ylläpitää väestötietojärjestelmää ja kehittää varmennetun sähköisen asioinnin palveluita kansalaisten, julkisen hallinnon ja yritysten käyttöön.

Suomi.fi-verkkopalvelu tarjoaa kansalaisille ja yrityksille pääsyn julkisen hallinnon tuottamiin palveluihin ja sähköiseen asiointiin. Kansalainen voi verkkopalveluun kirjautumalla esimerkiksi nähdä, omat tietonsa viranomaisten eri rekistereistä ja valtuuttaa toisen asioimaan sähköisesti puolestaan.

Suomi.fi-viestit ovat osa palvelukokonaisuutta ja näkyvät kansalaisille omana postilaatikkona verkkopalvelussa sekä mobiilisovelluksessa. Kansalainen voi ottaa käyttöön sähköisen viestinvälityksen ja vastaanottaa viranomaispostin paperipostin sijaan sähköisesti yhteen paikkaan. Käyttäjät tunnistetaan vahvalla tunnistuksella ja viestit kulkevat tietosuojakäytäntöjen mukaisesti salattuina

www.vrk.fi

 

 

 

 

Share

Ota yhteyttä

Ilkka Pirskanen
Customer Executive
ilkka.pirskanen@tieto.com
Mikko Lampinen
Head of Application development
+358400733549
mikko.j.lampinen@tieto.com
Lue lisää Agile ja DevOps palveluista englanniksi