Onko SAP-huoltokirjanne ajan tasalla? Sertifioitu elinkaarenhallinta on asiakkaan etu

Tiesitkö, että Tieto on tällä hetkellä ainoa palveluntarjoaja maailmassa, jolla on Gold-tason sertifikaatti SAP-järjestelmien elinkaarenhallinnassa? Kerron tässä blogissa mitä se on vaatinut ja mitä se tuo asiakkaillemme.

Digitalisaation, hyvän taloussuhdanteen ja SAP-teknologian kehittymisen myötä SAP-maailmassa suorastaan kuhisee juuri nyt ja myös tulevina vuosina. Yritykset investoivat tietojärjestelmien modernisointiin  ja käyttäjäkokemukseen. Uudella SAP S/4 HANA -alustalla yritykset voivat kehittää digipalveluitaan ja prosessejaan.   

Auli Peltola
Auli Peltola

Ei ole sama, miten ja millä välineillä yrityksen toiminnan ’selkärankaa’ hallitaan sekä kuka sen tekee. 

Run SAP Sertifiointi lisää luottamusta ja laatua     

Tiedolla on nähty tärkeäksi investoida sertifiointiin. Sertifioitu osaaminen lisää asiakkaidemme luottamusta. Se on myös yksi työkalu palvelutuotantomme laadunvarmistuksessa.  

Tieto hakeutui Run SAP Partner -ohjelmaan ja SAPin sertifiointiprosessiin jo vuosia sitten. Olemme todenneet sen hyödylliseksi meille ja asiakkaillemme. Uskon, että opimme parhaiten tekemällä yhteistyötä ja kouluttautumalla SAP:n johtavien asiantuntijoiden ohjauksessa.

Gold-tasolla on pysyttävä kehityksen kärjessä ja parannettava jatkuvasti. Näytämme toteen osaamisemme sekä parhaiden SAP-käytäntöjen mukaan toimimisen. Auditointi käsitti viisi asiakastamme. Meidän tapauksessamme nuo yritykset edustivat metsäteollisuutta, vähittäiskauppaa, rakennusalaa sekä kiinteistö- ja teollisuustekniikkaa. 

Asiakkaamme ovat hyötyneet auditoinnin tuloksista ja sen aikana syntyneistä kehitysideoista. Auditointi keskittyi joillakin asiakkailla ratkaisun dokumentointiin SAP-natiivisti. Se on hyvä perusta läpinäkyvälle, jäljitettävälle ja tehokkaalle järjestelmän elinkaarenhallinnalle. Myös EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteet on helpompi täyttää, kun dokumentaatio ja henkilödata ovat paremmin hallussa.  

Toisilla asiakkailla auditoitiin testauksen hallinnan prosessia, joka hyödyntää edellä mainittua ratkaisun dokumentointirakennetta. Testiprosessien kuvaamisen lisäksi voidaan ottaa käyttöön testauksen automatisointia. Tehokkaampi testaaminen tuo kustannussäästöjä ja varmistaa osaltaan toimintavarmemman tuotantoympäristön.

Myönteinen vaikutus liiketoimintaan 

Mitä Gold-taso osoittaa? Minusta erityisesti sitä, että meillä on SAPista viimeisin tieto ja osaaminen. Pystymme toteuttamaan asiakkaillemme SAP-ympäristöjä parhaiden käytäntöjen mukaisesti, kattaen koko järjestelmän elinkaaren: projektien ja muutosten hallinnan sekä tuen. Tässä voimme hyödyntää SAP Solution Manageria sekä yhteyksiä SAP:n eturivin asiantuntijoihin.  Osaaminen tarkoittaa myös sitä, että kykenemme kuuntelemaan asiakkaitamme herkällä korvalla ja ennakoimaan heidän tarpeitaan. 

Työ on kannattanut. Meillä on Pohjoismaissa kymmeniä eri toimialoilla toimivia asiakkaita, joilla SAP-ympäristö toimii liiketoiminnan ohjauksen selkärankana. Liiketoimintamme on kasvanut markkinoita nopeammin, ja meillä on myös uusia asiakkaita muun muassa tärkeältä kasvualueeltamme Ruotsista. Norjassa toimitamme SAP-elinkaarenhallintaa järjestelmään, joka koskettaa sähkönjakelun kautta lukuisia norjalaisia kotitalouksia ja yrityksiä.  

 
Paljon tehostamispotentiaalia  

Olemme havainneet, että SAPia käyttävissä yrityksissä on usein tehostettavaa järjestelmän elinkaarenhallinnassa. Yritykset maksavat lisenssi-investoinnin piiriin kuuluvista työkaluista, mutta niitä ei käytetä niin tehokkaasti kuin voisi. Esimerkiksi liiketoiminnan jatkuvuutta voidaan parantaa automatisoimalla liittymien monitorointia. Näin korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen kuin virhetilanne näkyy liiketoiminnassa . Näkyvyyttä prosessien suorituskykyyn voidaan lisätä seuraamalla aikajaksolla liiketoiminnan KPI-mittareita, joita on valmiina yli 100.  

Muutoksenhallinnan toiminnallisuus auttaa säilyttämään tuotantoympäristön eheyden, vaikka toimijoita olisi useita samassa järjestelmässä. Edellä mainitut ja paljon muuta on otettavissa helposti käyttöön SAP Solution Managerissa, jota voi leikkisästi kutsua SAP-ympäristön huoltokirjaksi.  Kun huoltokirja on kunnossa, toimittajien vaihdokset ja monitoimittajaympäristössä toimiminen käy kivuttomammin. 

Monen yrityksen SAP-järjestelmät on otettu käyttöön vuosikymmeniä sitten. Sen jälkeen liiketoiminta, markkinan vaatimukset ja teknologian kyvykkyys ovat muuttuneet huimasti. Siksi moni asiakas onkin harkitsemassa uutta implementointia migraation sijasta, jotta uusi liiketoimintaympäristö voidaan rakentaa ilman menneisyyden painolastia. Osana S/4HANA:n käyttöönoton valmistautumista suosittelen perehtymään hyvissä ajoin SAPin parhaisiin käytäntöihin sekä olemassa olevien työkalujen hyödyntämiseen ennen projektia, sen aikana sekä projektin jälkeen. Näin ”huoltokirjasta” saadaan suurin hyöty ja varmistetaan tuen ja jatkokehityksen sujuvuus koko elinkaaren ajalle.  

S/4HANA-teknologialla voidaan hyödyntää toiminnanohjauksessa muun muassa reaaliaikaisia liiketoimintaprosesseja, operatiivista raportointia ja yksinkertaisempia taulurakenteita. Me tiedämme miten S/4 HANAan kannattaa siirtyä. Voisiko räätälöidyn prosessin korvata Tiedon valmiiksi paketoimalla vaihtoehdolla? 

Sertifioitu osaaminen lisää systemaattisuutta ja tehokkuutta sekä parantaa laatua ja riskienhallintaa!  

Tiedon SAP-toiminnot pähkinänkuoressa:  

  • Yksi Pohjoismaiden johtavista SAP-palvelutoimittajista
  • Gold-tason sertifikaatti SAP-järjestelmien elinkaarenhallinnasta
  • Toteutti SAP S/4HANA -käyttöönoton ensimmäisenä Pohjoismaissa
  • yli 700 SAP-konsulttia
  • yli 200 SAP-asiakasta
  • Mukana Gartnerin SAP-sovelluspalvelut Magic Quadrantissa EMEA-alueella (2017)

Kirjoittaja: Auli Peltola, Head of SAP Application Lifecycle Management, blogi alunperin julkaistu Tieto Perspectives - sivustolla englanniksi

 

Share

Ota yhteyttä

Auli Peltola
Head of SAP Application Lifecycle Management, Application Services, Tieto
auli.peltola@tieto.com
Lue lisää Tiedon SAP ratkaisuista ja palveluista