Turvallisuus tehdään yhdessä

Tietoturvallisuudesta tai kyberturvallisuudesta puhuttaessa juututaan usein kiinni termeihin ja varsinainen asia jää valitettavan usein hieman pimentoon. Vaikka termeistä onkin välillä mukava vääntää peistä, täytyy todeta, että termien taakse on myös helppo mennä piiloon. Toisinaan termit ovat myös eräänlainen tietoturva-ammattilaisten suojakupla, ettei varsinaisista asioista termien takana tarvitsisi keskustella. Onhan niistä keskusteleminen huomattavasti vaikeampaa.

Kyberturvallisuus osana kokonaisturvallisuutta

Valtioneuvosto määritteli vuonna 2012 periaatepäätöksessään kokonaisturvallisuuden käsitteen ja tuo määritelmä toimii mielestäni varsin hyvin vieläkin. ”Kokonaisturvallisuus on määritelty tilaksi, jossa yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvat uhkat ja riskit ovat hallittavissa(Valtioneuvoston periaatepäätös kokonaisturvallisuudesta) Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ovat kuitenkin koko ajan muutoksessa ja erityisesti riippuvuus digitaalisista toimintaympäristöistä on lisääntynyt merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana. Ja tuo muutosvauhti kiihtyy koko ajan.

Samalla myös uhkat ja riskit ovat muuttaneet muotoaan eikä esimerkiksi vihamielistä vaikuttamista kohdisteta suoraan elintärkeisiin toimintoihin vaan yhä enenevässä määrin digitaalisten toimintaympäristöjen kautta. Jos vaikkapa puhtaan veden jakeluun halutaan vaikuttaa, on tuo luonnollista tehdä vedenpuhdistusprosessiin osallistuvien tietojärjestelmien kautta sen sijaan, että vedenjakelujärjestelmään pyrittäisiin ujuttamaan myrkyllisiä aineita.

Tässä ajassa onkin varsin luontevaa, että digitaalisten toimintaympäristöjen turvallisuus - käytetään tuosta vaikkapa termiä kyberturvallisuus - on keskeinen ja erottamaton osa kokonaisturvallisuutta.

sami_kilkkila.jpg
Sami Kilkkilä

Turvallisuus on yhteispeliä

Välillä kuulee esitettävän ajatuksia, että tulisi nimetä yksi vastuutaho, joka vastaisi yhteiskunnan kokonaisturvallisuudesta. Mielestäni tuo ajatus on yhtä absurdi kuin esimerkiksi se, että yhteiskunnallisten toimintojen laatu tulisi vastuuttaa yhdelle taholle. Kokonaisturvallisuuden varmistamisessa viranomaisilla ja muilla valtiotoimijoilla, kunnallisilla toimijoilla, yksityisellä sektorilla ja vapaaehtoisjärjestöillä on kaikilla oma vastuualueensa ja peliruutunsa. Kyse ei ole norsunluutornista johdettavasta toiminnasta ja keskeisintä onkin se, että kaikki toimijat pelaavat samaan maaliin ja että yhteispeli on saumatonta.

Yhteispeli ei kuitenkaan synny itsestään ja hyvien pelaajien lisäksi tarvitaan pelisääntöjä, valmentajia ja pelikentän hoitajia - erotuomaritoimintaa unohtamatta. Suomessa on pitkät perinteet yhteispelin rakentamiseksi niin viranomaisten kesken, yksityisen sektorin toimijoiden välillä kuin myös viranomaisten ja yksityisen sektorin välillä. Uusi digitalisaation aikakausi uusine uhkakuvineen tarvitsee kuitenkin myös aivan uudenlaisia yhteispelin muotoja.

Kokonaisturvallisuuden varmistamisessa tarvitaan kaikkia pelaajia eikä vaihtopenkille voi jäädä lepäämään. Turvallisuus tehdään yhdessä.

Sami Kilkkilä toimii Suomen Erillisverkoissa tilannekuvapalvelujen liiketoimintajohtajana

Share