Infrastruktuuripalvelut – pilvi ja perinteiset järjestelmät yhteen

Nykypäivän liiketoiminnassa IT-haasteet ovat muuttumassa olemassa olevien järjestelmien hallinnoinnista nopeiden kehityssyklien tukemiseen. Mutkikas ja joustamaton infrastruktuuri – tyypillistä monille perinteisille järjestelmille – ei pysy mukana jatkuvasti kasvavissa datamäärissä ja muuttuvassa sääntelyssä, jollei niihin tehdä huomattavia kapasiteetti-investointeja kysyntähuippujen varalta. Ei kuitenkaan ole järkevää sijoittaa suuria määriä rahaa kapasiteettiin, jota enimmän aikaa ei tarvita.

tieto-ms-infrastructure_services_548.jpg 
Yksityisen ja julkisen pilven hybridi, joka integroituu perinteisiin järjestelmiin, mahdollistaa näiden täydentämisen, optimoinnin ja modernisoinnin. Hallinnoidut palvelut, jotka toimitetaan turvallisesti pohjoismaissa sijaitsevista konesaleista, takaavat yhdistelmän optimaalisen toimivuuden samalla kun muuntavat kustannukset jäykistä kiinteistä kustannuksista joustaviksi muuttuviksi kustannuksiksi (maksat vain todellisesti käyttämästäsi kapasiteetista). Kustannus-tuotto-suhde paranee.

Tiedon hybridipilvi perustuu julkisen ja yksityisen pilven yhdistämiseen parhaalla mahdollisella nykyistä ja tulevaa liiketoimintaa edistävällä tavalla. Optimoimme ratkaisun sekä teknisestä että liiketoiminnan näkökulmasta. Tarvitaan vain yksi palvelukerros yhdistämään standardoidut julkisen pilven kapasiteettialustat (Microsoft Azure, Amazon Web Services), olemassa oleva yksityinen pilvialusta ja nykyiset perinteiset järjestelmät kaikissa toimipisteissä sijainnista riippumatta. Tiedon hallinnoidut palvelut käsittävät standardoidun palveluvalikoiman, jolla hallitaan kaikki tehtävät niin pilvessä, toimipisteessä kuin perinteisissä konesaleissa.

Palveluvalikoima

Infrastruktuuripalveluihimme kuuluvat:

Infrastruktuuri pilvessä

  • Yksityinen pilvi: Tieto Cloud Server, Tieto Productivity Cloud
  • Julkinen pilvi: Azure
  • Toimialakohtainen pilvi
  • Infrastruktuurin hallinta

Infrastruktuurin hallinta

Perinteiset infrastruktuuripalvelut

  • Virtuaalipalvelimet, fyysiset palvelimet, tallennus
  • Keskuskonepalvelut

Konesalimme

Infrastruktuuripalveluidemme perustana niin perinteisille kuin pilvipalveluille ovat turvalliset, uudenaikaiset ja vihreät konesalimme Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Niistä toimitetaan infra-alustat kaikkein vaativimpiinkin julkisen ja yksityisen sektorin tarpeisiin sekä yhdistämään perinteinen ja pilvikapasiteetti. Saatavuudeltaan jopa 99,99-prosenttiset ratkaisut jakautuvat yleensä kahden tai kolmen Tiedon konesalin kesken.

Globaalisti toimiville asiakkaillemme toimitamme infrastruktuuripalveluja myös pohjoisamerikkalaisista (USA), aasialaisista (Singapore) ja venäläisistä (Moskova) konesaleista. Pienten toimipisteiden tarpeisiin on paikallisia ratkaisuja. Näin voimme palvella asiakkaitamme pienimmistä konttoreista suurimpiin, liiketoiminnan kannalta kriittisiiin toimipisteisiin, joissa järjestelmäkatkoja kerta kaikkiaan ei saa tapahtua. Monilla toimialoilla tällaiset paikalliset järjestelmät toimivat pohjana toimialakohtaisille SaaS-ratkaisuille.

Tiedon konesalit täyttävät tiukimmatkin turvallisuusvaatimukset, kuten Suomen ja Ruotsin valtiolliset turvallisuusohjeet, sekä mm. finanssitoimialan PCI-DSS turvallisuussertifikaatin vaatimukset. Niillä on myös ISO 14001-, ISO 27001- ja ISAE 3402 -sertifiointi.

ISO certifications
Share