Infrastruktuurin hallinta

Infrastruktuurin hallinta on hallinnoitu palvelu, jolla hoidetaan infrastruktuurin kapasiteetti riippumatta sijainnista – ovatpa ne Tiedon konesaleissa, asiakkaan tiloissa tai julkisessa pilvessä.

Palvelu sisältää viimeisimmät hallintatyökalut sekä alan parhaat käytännöt. Asiakas voi näin keskittyä hyödyntämään infrastruktuurialustan saatavuutta, suorituskykyä ja toiminnallista jatkuvuutta sen sijaan että investoisi järjestelmänhallintatyökaluihin ja -kyvykkyyksiin.

Infrastruktuurin hallintapalvelu varmistaa palvelujen yhteensopivuuden asiakkaan ICT-arkkitehtuurin kanssa ja että ympäristöön tehtävät muutokset auktorisoidaan ja hyväksytään standardoidun muutoksenhallintaprosessin mukaan. Tieto käyttää alalla standardoituja tuki- ja toimitusprosesseja.

Share