Perinteiset infrastruktuuripalvelut

Toimitamme perinteisiä infrastruktuuripalveluja sovelluksiin, joita ei voida siirtää pilvialustoille. On monia syitä, joiden vuoksi sovellukset edellyttävät perinteistä virtualisointia. Useimmiten päätekijä on lisensointi, ja toisella sijalla sovellukset, jotka vaativat vanhempia ohjelmisto- tai käyttöjärjestelmäversioita.

Sovelluksille, joita ei voida virtualisoida, Tieto tarjoaa perinteisiä fyysisiä kapasiteettipalveluja. Ne on suunniteltu toimiviksi nopeilla korttipalvelimilla, jotka sijaitsevat turvallisissa Tiedon konesaleissa. Jaettua ja asiakaskohtaista kapasiteettia on saatavissa oikeassa suhteessa.

Virtuaalikapasiteetti

Kun yksityinen tai julkinen pilvikapasiteetti ei sovi tarpeisiin, Tiedon virtuaalikapasiteetti tarjoaa käyttöjärjestelmävalmista, skaalautuvaa kapasiteetti-infrastruktuuria Windows- ja Linux-virtuaalipalvelimille. Tarjolla on standardoituja virtualisointialustoja, jotka perustuvat enimmäkseen VMware-, Microsoft Hyper-V- ja Linux KVM -teknologioihin.

Fyysinen kapasiteetti

Tapauksissa, joissa keskittäminen virtuaaliympäristöön ei tule kyseeseen, tarvitaan mahdollisesti fyysistä kapasiteettia. Näihin tarpeisiin tarjoamme korttikapasiteettipalveluja.

Fyysinen palvelinkapasiteettipalvelu (Physical Server Capacity Service) on teollinen, standardoitu ja turvallinen korttipalvelinalusta, jonka laadukkaat, suorituskykyiset fyysiset korttipalvelimet sijaitsevat turvallisissa konesaleissamme. Palvelua hallitaan ja seurataan keskitetysti.

Keskuskoneet

Moni suuryritys käyttää kriittisiin tiedonkäsittelytarpeisiin yhä keskustietokoneita ja niille kehitettyjä sovelluksia. Heille tarjoamme keskuskonepalveluja ja -kapasiteettia suomalaisista konesaleistamme. Korkea saatavuusaste taataan käyttämällä kahdessa konesalissa sijaitsevia keskuskoneita sekä viimeisintä konekalustoa ja ohjelmistoversioita, samoin kuin monivuotisen kokemuksen omaavia operaattoreita.

Mainframe Operations Management on Tiedon asiakkaiden sovelluksille tarjottava keskuskone-infrapalvelu. Siihen kuuluu kapasiteetin suunnittelu ja ylläpito, eri keskuskonealijärjestelmien hallinta sekä keskuskoneympäristön ylläpitoon tarvittavat fasiliteetit. Palvelun hallinta ja raportointi kuuluvat myös palveluun.

Tallennus

Tiedon tallennuspalvelut (Storage Capacity Services) on suunniteltu sekä redundanteiksi että skaalautuviksi niin suorituskyvyltään kuin kapasiteetiltaan. Ne täyttävät vaativimmankin asiakkaan tarpeet käytettävyyden, suorituskyvyn ja kapasiteetin osalta. Käytämme näihin SAN- ja NAS-tallennuspalveluihin johtavien tallennusratkaisujen tarjoajien viimeisimpiä tallennusteknologioita. Tallennustila veloitetaan SAN-vaihtoehdossa varatun tilan ja NAS-vaihtoehdossa käytetyn tilan perusteella.

Yksityiseen pilveen perustuvissa tuotteissamme tallennus kuuluu osana alustan kapasiteettiin ja on pitkälle automatisoitu.

 
Share