Liiketoiminnan sovellusalustat

Tavoitteena ketterämpi yritys

Skaalautuvat hybridit pilvialustat liiketoimintakriittisiä sovelluksia, toiminnanohjausjärjestelmiä ja tietokantoja varten tuottavat hyvän käytettävyyden ja suorituskyvyn helpommin ja alemmin kustannuksin. Sovellusten elinkaaren aikainen hallinta automatisoi infrastruktuurin ja alustan käyttöönoton sekä nopeuttaa kehitystä ja sovellusten julkaisua monitoimittajaympäristöissä, jotka tukevat IoT:tä ja Big dataa.

 

tieto-ms-img-business_application_platform_services_548.jpg

Kun uusia liiketoimintamahdollisuuksia ilmenee, niihin tulisi pystyä tarttumaan heti. Nykyisessä pirstaloituneessa ympäristössä, joka vaatii suuria aloitusinvestointeja uusien sovellusten kehittämiseen ja jossa läpimenoaika lasketaan kuukausissa, tämä aiheuttaa niin henkilöstö- kuin kustannusongelmia. Myös korkeat lisenssimaksut ja lisenssienhallinnan mutkikkuus hidastavat edistymistä. Kun sovellus lopulta on käytössä, datamäärien valtava vaihtelu ja manuaalinen elinkaaren hallinta rasittavat resursseja edelleen.

Turvalliset, hallinnoidut palvelut, joiden käytettävyys on jopa 99,99 prosenttia, mahdollistavat sovellusten käyttöönoton välittömästi, kun liiketoiminnan tarpeet muuttuvat. Tiedonkäsittelykapasiteetti, tietokannat ja tallennustila skaalautuvat tarpeen mukaan joko suuremmiksi tai pienemmiksi. Kun sovellusten elinkaarenhallinta on automatisoitu ja optimoitu yhtenäisessä, pitkälle standardoidussa ympäristössä, kulut pysyvät kurissa etenkin palvelun joustavan lisensointimallin ansiosta.

  • Turvalliset, hallinnoidut korkean käyttöasteen palvelut
  • Skaalautuva ja nopea sovellusten käyttöönotto muuttuvissa liiketoimintatarpeissa
  • Sovellusten elinkaarenhallinnan automatisointi ja optimointi
  • Kustannussäästöt joustavista ja optimoiduista lisensointivaihtoehdoista
  • Konsolidointi ja standardointi yksinkertaistaa järjestelmää

Palveluportfolio

Liiketoiminnan sovellusalustat käsittävät:

Sovellusten elinkaaren hallinta ja automatisointi

                 Tieto Enterprise Cloud Orchestration (TECO)

ERP- ja CRM-alustat

                 Tieto Dynamic Landscape for ERP

                 Dynamics AX ja CRM

Tietokantapalvelut

                 Tieto Dynamic Landscape for DB

                 DB2 aaS

                 SQL Server Paas

                 Open Source

Kolmannen alustan PaaS

                 Tieto Integration PaaS

                 Big Data PaaS

                 Java PaaS

                 BizTalk Paas

 
Share