Kolmannen alustan PaaS

Kolmas alusta eli Third Platform on sosiaalisen median, mobiilitekniikan, big data -analytiikan ja pilvipalvelujen aikaansaama tietotekniikan murros. Tiedon kolmas alusta sisältää niin sosiaalisen, mobiilin kuin analytiikan, ja kaiken sitoo yhteen integraatiokerros. Se mahdollistaa tiedonvaihdon ja kyvyn toimia yhteistyössä muiden yritysten kanssa kokonaisena ekosysteeminä lisäarvon tuottamiseksi. Ekosysteemiyhteistyö tapahtuu sovellusrajapintojen avulla tiedonvaihtokerroksen kautta.

Tieto Integration Platform as a Service on alusta, jolla liiketoiminnan palvelut integroidaan nopeasti. Tieto Integration PaaS on suunniteltu kattamaan eri integraatiotapauksissa vaadittavat toiminnallisuudet, kuten sovellusintegraation, sovellusrajapintojen ja pilven integraation. Tieto Integration PaaS tarjoaa kaikki integrointitarpeisiin vaadittavat palvelut infrastruktuurista jatkuvaan palvelutoimitukseen. Palvelu toimii yksityisenä pilvipalveluna ja toimitetaan Tiedon pohjoismaisista palvelinkeskuksista. Tieto Integration PaaS lyhentää järjestelmäintegraatiota hyödyntävien uusien liiketoimintapalveluiden markkinoilletuloaikaa.

Tieto Big Data Platform as a Service on avainasemassa datasisällön jalostamisessa liiketoiminnalliseksi arvoksi. Tietosuoja- ja yksityisyyssääntelyn muutokset edellyttävät, että henkilökohtaiseen tietoon perustuvien ratkaisujen yhteydessä otetaan huomioon datan sijainti.

Tieto Big Data Platform mahdollistaa tosiaikaisen koneoppimisen, jotta voidaan luoda sopeutuvia palveluja käyttämällä edistyksellisiä tilastollisia ja tiedonkäsittelymenetelmiä. Yritys voi hyödyntää laajalti erilaisia kone- ja syväoppimisen algoritmeja lisäarvopalvelujen ja liiketoiminnan syvällisen ymmärryksen pyrkimyksissään. Molemmat ovat välttämättömiä digitaalisen disruption edetessä.

Kun liiketoimintaprosessit digitalisoituvat jatkuvasti ja kun sosiaalisesta mediasta, antureista ja e-kaupasta saadaan jatkuvasti uutta tietoa, organisaatiot ovat havainneet, että Big Data tarjoaa uuden mahdollisuuden muuttaa liiketoimintatiedon hallinta tulevaisuuteen katsovaksi prosessiksi. Big Data on yhtaikaa myös haaste, koska sen käsittely on vaikeaa ja se vaatii erityisosaamista ja uudenlaisia infrastuktuuri-investointeja. Käyttämällä pilvestä toimitettua Big Data -alustaa organisaatio pystyy aloittamaan varovasti ja kasvamaan vähitellen tinkimättä tietoturvasta, tiedonkäsittelykapasiteetista tai kustannusten ennakoitavuudesta.

Tieto Java Platform as a Service tarjoaa väliohjelmistokerroksen (sekä avoimia että suljettuja vaihtoehtoja) kolmannen alustan sovelluskiihdyttimien luomiseksi samalla kun se tukee perinteisiä liiketoimintasovelluksia. Java on edelleen useimpien liiketoimintasovellusten kysytyin alusta. Java on myös liiketoimintaprosessien hallinnan ja toiminnanohjausjärjestelmien kaltaisten lisäarvopalvelujen perusta. Se tukee koko sovelluskehityksen elinkaarta sovelluskehityksestä käyttöönottoon ja pilvituotantoon.

Tieto Productivity Cloud BizTalk Platform as a Service yhdistää yrityksen sovellusintegraation (Enterprise Application Integration, EAI) ja B2B-integraation ratkaisemalla yrityksen ja internetin väliset integrointihaasteet. Se tarjoaa standardoidun väylän dokumenttien lähettämiseen ja vastaanottamiseen internetin välityksellä sekä useita palveluja, jotka varmistavat datan oikeellisuuden, toimituksen, turvallisuuden ja tuen BizTalk Frameworkille ja muille yleisille dokumenttiformaateille. Tämä standardoitu ja automatisoitu alustapalvelu sisältää BizTalkin hostaamiseen tarvittavat palvelukomponentit ja toimitetaan yksityisestä pilvestä.

 
Share