SAP - Tieto Dynamic Landscape

Tieto Dynamic Landscape for ERP on osa Tiedon älykästä pilvipalvelualustojen valikoimaa, joka auttaa saavuttamaan aivan uudenlaista joustavuutta ja suorituskykyä.

Joustava, tehokas SAP-ratkaisu

SAP-pohjaisia ydinjärjestelmiä liiketoimintansa tukena käyttävillä yrityksillä on edessään paljon haasteita. Monimuotoisuuden ja kustannusten luotettava hallinta on olennaista nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Joustavuus on tärkeää. Kun volyymit kasvavat tai vähenevät ja asiakkaiden tarpeet muuttuvat, järjestelmien ja palvelujen on sopeuduttava.

Siksi yritykset hankkivat alustoja palveluna (Platform as a Service, PaaS). Se on nopeasti kasvava IT-palvelualue, jolla SAP-ympäristö saavuttaa aivan uudentasoista tehoa ja joustavuutta.

Tieto Dynamic Landscape for ERP

Tieto tuo liiketoimintakriittisiin tietojärjestelmiin uutta joustavuutta ja tehokkuutta. Tieto Dynamic Landscape for ERP pitää sisällään:

 • Dynaamisen, joustavan ja sopeutuvan arkkitehtuurin, Dynamic SAP
  • Kaikki SAP-järjestelmän komponentit virtualisoituina
  • Viimeisin kustannustehokas tallennusteknologia (nopea Snap-kloonaus äkillisiin uusiin liiketoimintavaatimuksiin ja Snapshot-varmennukset, joista datan palautus on nopeaa)
 • Yhdenmukaiset ratkaisut
  • Standardinmukainen Linux-palvelinkalusto
 • Standardoitu palvelu takaa tehokkuuden
 • Kahdennettu palvelinkeskusratkaisu maksimoi luotettavuuden ja jatkuvuuden

Tiedon palvelut toimitetaan yksityisen PaaS-mallin mukaisesti, mikä takaa asiakkaan tietoturvan.

Tieto Dynamic Landscape for ERP -alustaan kuuluu testattu ympäristö, valmiit toteutus- ja tuotantomallit, operatiiviset prosessit ja tarvittavat työkalut.

Mitä hyötyä saat Tieto Dynamic Landscape for ERP:istä?

Liiketoiminta hyötyy Tiedon ratkaisusta monella tavalla:

 • Maksat vain käytön mukaan: ei investointitarvetta laitteisiin eikä tekniseen asiantuntemukseen
 • Standardoitu toteutus ja käyttö: testatut ympäristöt, valmiit toteutus- ja tuotantomallit
 • Ei tarvetta omaan osaamiseen: apunasi kokeneet ammattilaiset ja migraatioprojektien asiantuntijat
 • Parempi laatu: kaikki tarvittavat kyvykkyydet, operatiiviset prosessit ja työkalut valmiiksi olemassa, tarvittaessa 24/7-palvelu
 • Alemmat kustannukset: standardointi, mittakaavaetu ja volyymihyödyt, SAP-sovellusten elinkaaren hallinta. Keveämpi kustannusrakenne kuin perinteisessä palvelumallissa.

Tiedon PaaS-palvelu toimitetaan energiatehokkaista ja huipputurvallisista Suomessa ja Ruotsissa sijaitsevista, pilvipalveluihin erikoistuneista palvelinkeskuksista.

Share