Tieto Productivity Cloud SQL Server

Pilvestä voimaa tietokantoihin

Nykypäivän työelämän keskipisteenä ovat tulokset ja tehokkuus. Ansaitsemme nauttia työstämme samalla kun teemme tulosta, sillä työ- ja yksityiselämämme ovat tiiviisti liitoksissa. Tieto Productivity Cloud SQL Server (TPC SQL Server) parantaa työskentelyämme.

TPC SQL Server
 

TPC SQL Server on SQL-palvelinalusta palveluna (PaaS), toimitettuna ja hallinnoituna Tiedon pilvestä.

Palvelu on suunniteltu kattamaan yrityksen tuottavuus-, joustavuus- ja skaalautuvuusvaatimukset. Se on nopea ottaa käyttöön, todistettavasti kustannustehokas ja tarjoaa luotettavan, korkean käyttöasteen, jotta voit keskittyä ydinliiketoimintaasi.

Hyödynnä mahdollisuudet

 • Liiketoiminta haltuun

  • Tehokas, proaktiivinen tapa ottaa SQL Server -sovellukset hallintaan

 • SQL Serverin teho yksinkertaisella tavalla

  • Henkilöstölle mahdollisuus maksimoida tuottavuutensa, kun SQL Serverin teho ja käytettävyys vastaa heidän tarpeitaan. Joustavuus ja ketteryys yhdistyvät hyvään käyttäjäkokemukseen.

 • Turvallinen datan saatavuus ja yhteistyö

  • Back-end-datan tallennus yrityksen pilveen, josta se on turvallisesti saatavissa suoraan sovelluksesta milloin hyvänsä.

TPC SQL Server on standardoitu, automatisoitu alustapalvelu tietokantojen hostaukseen. Siihen kuuluvat kapasiteetti TPC:n infrastruktuurista, automatisoitu hallinta, kaikkien liitännäiskomponenttien seuranta ja SQL Server -asiantuntijoiden tuki sekä ongelmanhallintaan että muutospyyntöihin.

Palvelupaketti

 • Raportointi

  • TPC SQL Server antaa näkymän back-end-järjestelmiin liiketoiminnan aktiiviseksi kehittämiseksi ja liiketoimintalogiikan hallitsemiseksi.

 • Skaalautuvuus

  • Tarvittava suorituskyky yksinkertaisella tavalla. TPC SQL Server kasvaa liiketoiminnan tahdissa.

 • Käytettävyys

  • Liiketoiminnan tarvitsema vakaus ja saatavuus. TPC SQL Server tarjoaa tarpeita vastaavan infrastruktuurin.

 • Seuranta

  • Aktiivinen seuranta parantaa liiketoimintaa osoittamalla tallennetun trendianalyysin avulla, milloin, missä tilanteissa ja miten järjestelmä keskustelee back-endin kanssa.

 • Horisontaaliset lisäpalvelut

  • Kaikkia roolipohjaisia palveluita voidaan täydentää valituilla kaikille yhteisillä palvelukomponenteilla. Näin palvelu vastaa täsmälleen kaikkien käyttäjäryhmien tarpeita ollen samalla räätälöity liiketoiminnan tarpeisiin.

  • Nämä ennalta määritellyt lisäarvokomponentit voidaan ottaa käyttöön heti palvelun alussa tai milloin tahansa sen aikana.

Palvelutasot ja lisenssit

TPC SQL Server on saatavissa eri palvelutasoin sen mukaan, millaiset ovat yrityksen spesifit saatavuus- ja redundanssitarpeet.

Tarvittava infrastruktuurikapasiteetti toimitetaan jaetusta Tieto Productivity Cloud -ympäristöstä.

TPC SQL Serverin lisensointimalli on joustava ja optimoitu käyttäjäorganisaation tarpeisiin. Valittavissa on SPLA-malli, jossa Tieto toimittaa lisenssit tai Licence Mobility, jossa käytetään yrityksen omia lisenssejä missä mahdollista.

 
Share