Siirrä yrityksesi laskutus uuteen aikaan

Pyritkö jatkuvasti järkeistämään taloushallinnon prosesseja ja mukautumaan liiketoimintaympäristön muutoksiin? Verkkolaskutus on yksi selvä tapa vähentää kustannuksia ja parantaa toiminnallista tehokkuutta. Lisäksi verkkolaskutuksen avulla voi automatisoida prosesseja, vähentää virheitä ja parantaa prosessien läpimenoaikoja.

Verkkolaskutus pienentää kustannuksia ja parantaa asiakaspalvelua

Taloudelliset syyt painavat usein vaakakupissa eniten, kun päätetään siirtymisestä sähköiseen laskutukseen. Paperilaskujen manuaalisen käsittelyn kustannukset voivat olla jopa 500 prosenttia suuremmat kuin verkkolaskutuksen. Sen lisäksi, että verkkolaskutus pienentää kustannuksia, se auttaa myös parantamaan asiakaspalvelua. Sähköisessä laskutuksessa sekä laskun lähettäjä että vastaanottaja voittavat. Asiakkaasi hyötyvät sähköisestä laskutuksesta samalla tavalla kuin sinäkin hyödyt saadessasi sähköisiä laskuja toimittajiltasi.

Sähköinen laskutus antaa kaikenkokoisille organisaatioille mahdollisuuden panostaa ympäristöasioihin. Luovutaan paperilaskuista ja autetaan vähentämään hiilidioksidipäästöjä!

Tarpeisiin mukautettu laskutusratkaisu

Yrityksesi on ainutlaatuinen – niin taloushallinnon prosessien organisoinnin kuin laskujen käsittelyn sekä laskutus- ja ERP-järjestelmänkin osalta. Tiedolla on laaja valikoima palveluita, jotka auttavat siirtämään kaikki myynti- ja ostolaskut sähköiseen muotoon. Asiantuntijamme auttavat arvioimaan, mitä toimia tarpeisiisi optimoidun sähköisen laskutusratkaisun käyttöönotto edellyttää.

Kun haluat yksinkertaistaa laskutusprosessisi ja vähentää kustannuksia valmiiden palvelujen avulla, ota yhteyttä Tietoon – se on helpoin tapa olla yhteydessä liikekumppaneihisi.

Tiedon verkkolaskupalvelun, Laskuhotellin, ohjeet ja kuvaukset löytyvät tämän sivun oikeasta laidasta

Verkkopalvelutunnusohjeessa on kerrottu Tiedon ja sen operaattoriverkoston käyttämät verkkolaskutunnukset sekä pankkien operaattoritunnukset.

Verkkolaskun tietosisältöön huomiota -tiedotteeseen on kerätty ajankohtaista asiaa verkkolaskutuksesta ja vinkkejä verkkolaskun tietosisällön ja verkkolaskutuksen sujuvuuden parantamiseksi. 

Vastaavuustaulukossa on kuvattu TEAPPSXML v.2.7.2 ja Finvoice v.2.01 –verkkolaskujen vastaavuus. Taulukko sisältää myös joulukuussa 2014 TARU-hankkeen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa määrittelemät verkkolaskun vähimmäistietosisältövaatimukset sekä suositeltavat otsikkoehdotukset.

TEAPPSXML v.3.0 – Finvoice v.3.0 –vastaavuustaulukossa on kuvattu sanomaformaattien elementtien vastinparit. Taulukon ensimmäinen sarake sisältää viittaukset Direktiivin 2014/55 mukaiseen EU Normiin.

Suoramaksutiedotteessa on selitetty kansallisen suoraveloituksen päättymisen vaikutuksia TEAPPSXML-laskusanomien osalta.

Työmaa-avaintiedotteessa on kerrottu rakennusalan tulevasta lakimuutoksesta, työmaa-avaimesta sekä sen vaikutuksista TEAPPSXML-sanomakuvaukseen.

Auto- ja vakuutusalan laskut TEAPPSXML-sanomaformaatissa –ohjeessa on kuvattu miten TEAPPSXML –sanomaformaattia käyttäen ilmoitetaan ko. toimialan vaatimat erityistiedot. Tämä ohjeistus täydentää Liikennevakuutuskeskuksen toimialakohtaista soveltamisohjetta auto- ja vakuutusalan laskuista.

Share