Loppukäyttäjäpalvelut

Käyttäjillä on käytettävissään uudenaikaiset työkalut ja yhteistyövälineet riippumatta päätelaitteesta, keskitetty palvelupiste, joka sisältää itsepalveluita ja johon pääsee useista kanavista, sekä joustavasti työpisteeseen saatava tuki. Kaikki tämä käytettävissä joka hetki. Pilvestä toimitettavat tuottavuuspalvelut mahdollistavat yhdenmukaiset toimintamallit ja työympäristöt.
tieto-ms-img-end_user_services_548.jpg

Käyttäjillä on erilaisia tarpeita ja vaatimuksia. Siitä huolimatta kokonaistuottavuutta ja yhteistoimintaa on parannettava ja samalla hallittava laitteiden moninaisuutta. Jos vielä haluat varmistaa liiketoiminnan jatkuvuuden ja turvallisuuden, on parannettava tukimallia, joka voi nykyisellään olla pirstaloitunut ja toimia jälkijättöisesti. Lopuksi vielä kysymys: pystyykö nykyinen toimintamallisi parantamaan kustannustehokkuutta?

Voit tarjota loppukäyttäjillesi lisää tehokkuutta aina saatavissa olevien, helppokäyttöisten ja mobiilissa toimivien tuottavuustyökalujen avulla. Rooliperustaiset palvelut varmistavat, että jokaisella on asianmukaiset työkalut ja eliminoivat turhat, sekaannusta aiheuttavat sovellukset. Ennakoiva, monitoimittajaympäristössä toimiva tuki estää häiriöt ja keskeytykset jo ennen kuin ne tapahtuvat. Keskittäminen, automaatio ja itsepalvelut säästävät rahaa.

Aina saatavissa olevat, helppokäyttöiset, mobiilisti toimivat tuottavuustyökalut

 • Keskittäminen, automaatio ja itsepalvelut säästävät rahaa
 • Rooliperustaiset täsmäpalvelut
 • Proaktiivinen, ennakoiva tukimalli
 • Monitoimittajaympäristöön kehitetty, palveluintegraatioon sovitettu tukipalvelu

Loppukäyttäjäpalvelut sisältävät:

Monitoimittajaympäristöön kehitetty tukipalvelu varmistaa, että tukipyyntöjä ei pompotella tai pahimmassa tapauksessa unohdeta. Avainelementti on toimittajien hallinta ja koordinointi, jotta ratkaisut saadaan nopeasti ja käyttäjätyytyväisyys näin hyväksi.

Toimipistekohtaiset tukipalvelut voidaan räätälöidä kulloiseenkin tarpeeseen, joko tilausperusteisesti tai pitämällä toimipisteissä pysyvää henkilöstöä. Yksi mahdollisuus on myös perustaa keskeisiin toimipaikkoihin tukipiste, jossa käyttäjät voivat piipahtaa silloin kun heille sopii.

Työtilapalvelut ovat työkaluvalikoima, jolla työn tekemistä voidaan helpottaa ja parantaa.

Viestintä- ja yhteistoimintapalvelut antavat käyttöön kaikki uudenaikaiset viestintä-, tiedonjako- ja tuottavuustyökalut. Kollegat, kumppanit ja asiakkaat voivat tehdä yhteistyötä tiimisivustoilla. Palvelut ovat julkisessa pilvessä tai, jos liiketoiminta niin vaatii, Tiedon palvelimilla. Näin palvelut ovat saatavissa aina ja kaikille laitteille.

Microsoftin tuottavuuspalvelut

 • Tieto Productivity Cloud, O365
 • SharePoint -tiimisivustot
 • Sähköposti ja Skype for Business
 • OneDrive for Business

Googlen tuottavuuspalvelut

 • Google Apps for Work
 • Mail, Hangout, Sites
 • Google Drive
Share