Proaktiivinen tuki ja Service Desk

Yhden kontaktin takana oleva Service Desk, johon kuuluu myös itsepalveluvaihtoehtoja, tarjoaa keskitettyä tukea kaikille ICT-palveluille. Synergiaetujen tuottamalla parantuneella kustannustehokkuudella on suora vaikutus elinkaarikustannuksiin. Portaalin itsepalvelun ja itseavusteisuuden ansiosta loppukäyttäjän on helpompi suorittaa tehtäviään nopeammin ja luotettavammin. Käyttäjätyytyväisyys lisääntyy samalla kun ylläpito- ja huoltokulut alenevat.

Käyttäjän jokapäiväinen elämä helpottuu, kun Service Desk ottaa vastuun palvelupyynnöistä vastaanotosta aina ratkaisuun saakka. Käyttäjällä on vain yksi kontaktipiste, joka pystyy ratkaisemaan useimmat ongelmat itse. Jos ongelma vaatii eskalointia, Service Desk on silti vastuussa ratkaisusta loppuun saakka. Näin vältetään palvelupyynnön unohtuminen ja sen pallottelu tukijonosta toiseen.

Tämä proaktiivinen tukimalli, automaatio ja analytiikka vähentävät loppukäyttäjiä vaivaavien tapausten määrää. Ratkaisu perustuu työasemien toimivuuden hallintaan käyttäen hyväksi laiterekisteriä, analytiikkaa, raportointia ja automatisoituja toimintoja, jotta ongelmien syihin voidaan puuttua jo ennen kuin niitä esiintyy.

Palveluintegraatioon eli SIAM:iin (Service integration and management) sovitettu, monitoimittajaympäristöön suunniteltu Service Desk ratkaisee ongelmat nopeasti ja ottaen täyden vastuun. Lisääntyneen käyttäjätyytyväisyyden lisäksi näin varmistetaan myös liiketoiminnan jatkuvuus ja minimoidaan kalliit keskeytykset työssä.

Share