Integraatiopalvelut

Integraatiopalveluiden avulla organisaatiot pystyvät toteuttamaan IT-arkkitehtuurin, joka kykenee integroimaan erillisten sovellusten hoitamat prosessit tosiaikaisesti. Näin saavutetaan alusta loppuun automatisoidut liiketoimintaprosessit.

Tarjoamme alusta-loppuun -ratkaisuja eri toimialoille:

 • Integraatioarkkitehtuurin suunnittelu ja konsultointi
 • Integraatiokehitys, ylimeno ja konsolidointi
 • Integraation hosting-palvelut
 • Integraation hallintapalvelut
 • Integraatiosovellusten ylläpito
 • Palvelukeskeisen arkkitehtuurin (SOA, Service Oriented Architecture) hallinta, konsultointi, kehitys ja ylläpito
 • Liiketoimintaprosessien hallinta – konsultointi, kehitys ja ylläpito
 • Liiketoimintatapahtumien seuranta – konsultointi, kehitys ja ylläpito
 • Käyttäjien- ja pääsynhallinta – konsultointi, kehitys ja ylläpito
 • Alusta loppuun integraatiopalvelut hyödyntäen avoimen lähdekoodin integraatioalustoja

Johtavien teknologiatoimittajien kanssa solmittujen strategisten kumppanuuksien ansiosta pystymme toimittamaan kustannustehokkaita integrointipalveluja, jotka ovat vakaita, skaalautuvia, älykkäitä ja innovatiivisia – ja tuloskeskeisiä. Pohjoismaiden johtavana järjestelmäintegraattorina tarjoamme aina kuhunkin tarkoitukseen parhaiten soveltuvia ratkaisuja.

Edut

 • Ratkaisujen kehitykseen ja käyttöönottoon tarvittava aika lyhenee
 • Nopea markkinoilletulo lisää tuottoja
 • Tehokkaampi prosessinhallinta auttaa pitämään asiakkaat
 • Ketterät ratkaisut sopeutuvat nopeisiin liiketoiminnan muutoksiin
 • Nykyisten järjestelmien ja henkilöstön kustannustehokkuus paranee
 • Manuaalisten ja osittain manuaalisten prosessien automatisointi alentaa käyttökuluja
 • Parempi luotonhallinta sekä integroidut tilaustenkäsittely- ja laskutusprosessit parantavat kassavirtaa
 • Saavutetaan paras mahdollinen asiakastyytyväisyys ja asiakkaiden lisääntyvä luottamus
 • Määräysten ja säädösten mukainen toiminta
 • Integraatiotuotteiden ja -palvelujen portfolion optimointi alentaa muuttuvia kustannuksia
 • Parempi IT:n ja liiketoimintaprosessien tuottavuus ja resurssien käyttöaste
Share

Ota yhteyttä

Fredrik Berlind
Head of Integration Services, Enterprise applications
+46705462344
Parag Pandit
Integration Office Offering Responsible
+912067303555