Tieto Sustainable SIAM – palvelujohtamisella liiketoiminta-arvoa monitoimittajaympäristössä

Monitoimittajaympäristöt lisääntyvät vauhdilla. Niissä IT- ja liiketoimintapalvelujen käyttöönotto mutkistuu jatkuvasti. Pitääkseen ydinliiketoimintansa keskiössä organisaatiot ovat alkaneet etsiä tehokkaita tapoja ulkoistaa toimittajiensa hallinnan. Näin voidaan saavuttaa huikeaa liiketoiminta-arvoa.

Monitoimittajaympäristössä on neljä yleistä ongelmaa:

Läpinäkyvyys ja vastuut
Kokonaisvaltainen läpinäkyvyys puuttuu, raportointikäytännöt poikkeavat, ei vastuuta lopullisista liiketoimintatuloksista

Viestiminen ja säännöstöt

Tietoa jaetaan liian vähän, puutteellinen ymmärrys liiketoiminnan tunnusluvuista

Hankinnan ketteryys
Hankinnat jäykkiä yhteisten työkalujen ja prosessien puutteessa, asiakas maksaa mahdollisesti käyttämättömistä palveluista.

Palvelun laatu

Jokainen toimittaja keskittyy täyttämään oman palvelutasosopimuksensa, liiketoiminnan kokonaisodotukset eivät täyty

 
 
Palveluintegraatio ja -johtaminen (Service Integration and Management, SIAM) on tapa selättää nämä haasteet. Meille SIAM tarkoittaa tätä:
 
 

Koordinoimme ja hallinnoimme sekä sisäisiltä että ulkoisilta toimittajilta hankittavia IT-palveluja ja konsolidoimme ne kokonaispalveluksi, joka täyttää liiketoiminnan tarpeet ja suorituskyky-, laatu- ja kustannusvaatimukset.

 

Creating business value with Tieto Sustainable SIAM

Palveluintegraation muuttaa IT-ulkoistuksen maailman

Tehokas palveluintegraatio puuttuu jokaiseen yllä lueteltuun ongelmaan. Palveluintegraatio muuttaa koko palvelujen ostamisen monitoimittajaympäristössä ostamisesta toimitukseen ja hallinnointiin.

 

What will change with SIAM

 

Palveluintegraatio on liiketoiminta-arvon tuottaja

Palveluintegraatio muuttaa ulkoistamisen sellaiseksi kuin sen pitää olla. Yrityksen oma IT pystyy ottamaan strategisemman roolin ja keskittymään tulevaisuuteen sen sijaan että joutuisi vain hallinnoimaan olemassa olevia ratkaisuja.

Kun monitoimittajaympäristöstä hankittuja liiketoimintapalveluja hallitaan ja integroidaan keskitetysti, palveluintegraatio lisää yrityksen tehokkuutta ja ketteryyttä sekä lyhentää uusien palvelujen ja tuotteiden markkinoilletuloaikaa. Ulkoistusekosysteemi muuttuu näin kilpailuedun tuottajaksi. Palveluintegraation avulla yritys pystyy hyötymään digitalisaation tuomista mahdollisuuksista sijoittamalla resurssinsa lisäarvoa tuottavien palvelujen kehitykseen ja asiakaskokemukseen.

Palveluintegraatio on lyhyesti organisaatiosi tapa varmistaa, että se saa todellista hyötyä palvelujen ulkoistamisesta – synkronoi sen, mitä toimittajat toimittavat siihen, mitä liiketoiminta todellisesti kaipaa.

Lue täältä, miten Tiedon palveluintegraatio tuo liiketoiminta-arvoa. 

Mitä palveluintegraatio on käytännössä?

Palveluintegraatioon ei ole olemassa yhtä ainoaa lähestymistapaa. Tiedon malli perustuu yli neljän vuosikymmenen kokemukseemme ulkoistuksista. Tiedon palveluintegraatiomalli rakentuu näin:

 
How to set up SIAM

 

 • Mallissamme Tiedolla on rooli pääasiallisena palveluintegraatiotoimittajana, joka integroi jokaisen toimittajan ja palvelukokonaisuuden yhdeksi Service Deskiksi, joka on yhden kontaktin takana oleva kontakti- ja tukipiste. Sen tehtävä on johtaa ja seurata monen toimittajan tuottamia palveluja yhtenä kokonaisuutena.

 • Asiakasorganisaatio omistaa ja johtaa strategisia palveluintegraation toimintoja, kuten kysynnän hallintaa, toimittajien hallintaa, sopimusten hallintaa jne.

 • Palvelukokonaisuudet voivat olla joko IT-palveluja, kuten infrastruktuuri, tai liiketoimintapalveluja, kuten uusien työntekijöiden perehdytysohjelma.

Katso yksityiskohtaisempi kuva täältä.

 
Tieto SIAM

Lue lisää palveluintegraatiota ja -johtamista koskevista ajatuksista white paperista.

Saat vastauksia kysymyksiisi:

 • Miten palveluintegraatio toimii?
 • Mistä tiedät, sopiiko se sinun yrityksellesi?
 • Millainen on toimiva palveluintegraatiomalli?

 

Sopiiko palveluintegraatio yrityksellesi?

Palveluintegraatioon siirtyminen voi johtua monista syistä. Jotkin perustuvat kustannussäästöihin, toiset tähtäävät strategisempiin lopputuloksiin. Katso täältä luettelo tilanteista, joissa palveluintegraatio on hyvä valinta.

Miten pääset alkuun?

Palveluintegraatioon siirtymistä harkittaessa paras tapa aloittaa on tehdä kypsyysarviointi seuraavilla viidellä alueella:

 1. Valmius palveluintegraatioon ja hallintomalli
 2. Liiketoiminnan palveluvaatimukset
 3. Prosessien kypsyysaste
 4. Roolit ja kyvykkyystarpeet
 5. Työkalut ja raportointivaatimukset

Suosittelemme, että teet tämän arvioinnin workshoppina yhdessä Tiedon kanssa.

Tieto auttaa laatimaan kattavan etenemissuunnitelman koko palveluintegraatiohankkeelle sekä löytämään nopeimmin saatavat hyödyt ja lyhyellä aikavälillä vaadittavat edut. Panemme samalla alulle matkan kohti suurempaa liiketoiminta-arvoa muuttuvassa IT-ulkoistuksen maailmassa.

Miksi Tieto palveluintegraatiokumppaniksi?

Paras referenssimme on kykymme toimittaa kaikki palveluintegraation osa-alueet.

Business Value
 

Tunnemme ulkoistusliiketoiminnan ja olemme olleet mukana muotoilemassa sen kehitystä. Tiedon kanssa olet itse luomassa sen tulevaisuutta – omaksi eduksesi.

Share