Tieto Outsourcing Framework for Modernization – liiketoiminnan muutoksen strateginen työkalu

Tieto Outsourcing Framework (TOF) for Modernization on perusteellisesti määritetty ja koeteltu modulaarinen malli laajamittaisten modernisaatioprojektien toteuttamiseen. Se eroaa selkeästi kapea-alaisemmista jaetuista palveluista, sovelluskehityksestä ja ulkoistusstrategioista. Se auttaa vastaamaan organisaatioiden dualiteettihaasteeseen – miten yhtaikaa vastata muuttuviin asiakasvaatimuksiin ja tehostaa operatiivista toimintaa.

Tieto Outsourcing Framework for Modernization auttaa optimoimaan yrityksen nykyistä perinteistä IT-toimintaa samalla kun se tuo IT:n tukemaan digitaalisessa maailmassa koko ajan muuttuvia liiketoimintastrategioita. Näin saavutetaan lisää tuloja.

Modernisoinnin muuttuva maailma

Modernisointiin kohdistuvat odotukset muuttuvat jatkuvasti, ja nykyaikaiset yritykset pitävät modernisointia strategisena välineenä niin kustannusten hallinnan kuin liiketoiminnan lisäyksen näkökulmasta.

Liiketoiminta tarvitsee kumppaneita auttamaan yhtäaikaisessa optimoinnissa ja kasvussa. 

 

Tieto Modernization Framework

Markkinoiden muutokset edellyttävät, että yritykset nopeasti modernisoivat liiketoimintansa, toimintatapansa ja vuorovaikutuksen asiakkaidensa kanssa. Vaihteleva kysyntä ja nopeasti muuttuva ostokäyttäytyminen vaativat ketteryyttä niin toiminnalta kuin järjestelmiltä, kun halutaan reagoida muutoksiin ja ottaa käyttöön uusia innovaatioita. Modernisointi ei saa maksaa enempää kuin nykymalli ja mieluummin vielä vähemmän, minkä vuoksi toimintoja on tehostettava.

Ainoa tapa saavuttaa tämä kaksoistavoite – vastata muuttuviin asiakasvaatimuksiin samalla optimoiden toimintoja – on digitalisoida operatiivinen toiminta mahdollisimman pitkälle. Digitalisaatio merkitsee, että IT muuttuu yhtäkkiä liiketoiminnan mahdollistajaksi.

 • Modernisoinnin arviointi osoittaa selvästi, kuinka tärkeää on nopeasti siirtyä tyypillisestä projektiperustaisesta tehtävien ulkoistamisesta strategiseen modernisointiin (strateginen kumppanuus)
 • Nykyään 90 prosentilla yrityksistä on hallinnoituja palveluja ja 97 prosenttia hallinnoi modernisointiyhteyksiä. Suurin osa ei kuitenkaan vielä saa etuja jaettujen palvelujen ja modernisoinnin yhdistämisestä yhdeksi integroiduksi maailmanlaajuiseksi liiketoimintapalvelujen kokonaisuudeksi.
 • Yritykset hakevat parempi tapoja hallinnoida useita strategisia toimittajia. Ulkoistuskumppanien allianssitarjoukset alkavat kiinnostaa.
 • Päivän trendi ja vaatimus on ajatella IT:tä tukitoiminnon sijasta digitaalisen liiketoiminnan mahdollistajana.

Estääkö vai edistääkö nykyinen IT:si uutta liiketoimintaa?

Tee digitalisaatiomatka

Tieto Outsourcing Framework (TOF) for Modernization on keino selvittää asiakastavoitteet, haasteet ja liiketoiminnan pyrkimykset ja määrittää malli, jossa kaikkien osallisten kyvykkyydet tuottavat parhaiten tuloksia liiketoiminnan kannalta. TOF:n tukena ovat liiketoimintaa ja palvelun arvoa koskevat sopimukset, jotka varmistavat, että toimitettavat palvelut toteuttavat asiakkaan liiketoiminnalliset odotukset. Palvelut varmistavat kustannusten optimoinnin, mutta samalla tuottavat modernin teknologian ja kyvykkyyksien avulla ketteryyttä tulevaisuutta varten. Tieto Modernization Framework model

 

 

Tavoitteet ja edut

Operatiivinen tehokkuus:

 • Alemmat kokonaiskustannukset hyödyntäen Tiedon globaalia toimitusmallia ja teollistettuja toimituspalveluja

 • Synergiaedut jaetuista kyvykkyyksistä ja palveluista

Arvo liiketoiminnalle:

 • Yhteinen, tehokas ja tosiaikainen hallintomalli tuo lisäarvoa strategisella, taktisella ja operatiivisella tasolla

 • Arvo liiketoiminnalle mitattavaissa yhteisin liiketoimintaa hyödyttävin tunnusluvuin

Liiketoiminnan ketteryys:

 • Mahdollisuus lisätä ja vähentää palveluja ja kapasiteettia liiketoiminnan vaatimusten mukaan

 • Moderni kustannusrakenne kiinteiden kulujen muuttuessa muuttuviksi

 • Lyhyempi markkinoilletuloaika ja uusien teknologioiden saatavuus

Laatu ja innovointi:

 • Standardoidut toimintatavat edistävät jatkuvaa innovointia ja prosessiparannuksia

 • Uudet, innovatiiviset palvelut nopeammin markkinoille

Laaja palveluvalikoima kattaa koko IT-toimitusketjun.

Toteutustapa

Tieto Outsourcing Framework for Modernizationilla on selkeä toteutustapa. Se on kokonaispalvelu, joka käsittää sovellusten hallinnan, infrastruktuurin hallinnan ja liiketoimintaprosessit. Tieto Modernization Framework model

 

 

Siirtymä

 • Prosessien ja työkalujen standardointi
 • Palveluportfolion arviointi, henkilöstö ja kyvykkyydet

Palvelun toimitus

 • Hyvin määritellyt tunnusluvut
 • Tosiaikainen hallinta ja näkyvyys

Muutos

 • Liiketoiminnan arvosopimus (Business Value Agreement, BVA)
 • Palvelun jatkuva parantaminen

Todistettua tukea transformaatioon

Tieto on ollut merkittävä toimija IT-palveluliiketoiminnassa yli neljän vuosikymmenen ajan. Tuona aikana olemme auttaneet asiakkaitamme hallitsemaan paremmin käyttämiensä IT-palveluiden kustannuksia samalla helpottaen liiketoimintaa digitalisoituvassa maailmassa. Näin asiakkaat ovat saavuttaneet alemmat IT-kustannukset, ketteryyttä liiketoimintaan ja lisää vapauksia investoida uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin. Tämä siirtymä raskaista pääomainvestoinneista kohti kevyempää, muuttuviin kustannuksiin perustuvaa paitsi alentaa kustannuksia – tyypillisesti 30—50 prosenttia – myös tuo sekä IT:hen että liiketoimintaan lisää joustoa tulevaisuuden tarpeita ja muutoksia ajatellen. Tässä muutama esimerkki:

 
Tieto Modernization Framework

 

Tieto tarjoaa kokonaisvaltaisen palveluvalikoiman pohjoismaisiin liiketoiminta-arvoihin perustuen. Suurin osa asiakassuhteistamme on useiden vuosien mittaisia. Siksi voimme auttaa asiakkaitamme paremmin IT-kustannusten hallinnassa ja uusissa investoinneissa. Modernisaation referenssiasiakkaita löydät täältä. [linkki]

Modernisoimalla IT:si ja optimoimalla siten liiketoimintasi suorituskyvyn olet valmis kasvuun ja innovointiin tulevaisuudessa. Se on tärkeää – kilpailijasi ovat jo muuttumassa.

 
Share