Hallinto

Tieto Oyj on sitoutunut noudattamaan hyvää hallinnointitapaa. Voimassa olevan lainsäädännön sekä Helsingin ja Tukholman pörssien sääntöjen lisäksi Tieto noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 julkaisemaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia lukuun ottamatta kahden henkilöstön edustajan valintaa hallitukseen.

 

Ylintä päätöksentekovaltaa Tiedossa käyttää varsinainen yhtiökokous. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet.   

 

hallinto

 

Share