Johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimien ilmoittaminen Tiedolle

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) mukaisesti Tieto Oyj:n johtohenkilöitä ja heidän lähipiiriään pyydetään noudattamaan näitä ohjeita Tiedon rahoitusvälineisiin liittyvien liiketoimien ilmoittamisessa.

Ilmoitukset on tehtävä Tiedolle kahden (2) ja Finanssivalvonnalle viimeistään kolmen (3) työpäivän kuluessa liiketoimen tekemisestä.

Ohjeet liiketoimi-ilmoitusten tekemiseen

Liiketoimi-ilmoitus tehdään Finanssivalvonnan hyväksymällä lomakkeella, joka löytyy Finanssivalvonnan verkkosivuilta. Sivuilta löytyy myös lisätietoa johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimi-ilmoitusten tekemisestä ja siihen liittyvästä sääntelystä.

Lomakkeen täyttämisessä tarvittavia tietoja:

  • Liikkeeseenlaskija

Tieto Oyj

  • Tiedon LEI-koodi

549300EW2KM4KROKQV31

  • Ilmoitusnumero

Generoituu automaattisesti lomakkeelle (ei tarvitse täyttää)

  • Tiedon osakkeen ISIN-koodi

FI0009000277

Täytetty lomake lähetetään sähköpostin liitteenä Finanssivalvonnalle ja Tiedolle välittömästi liiketoimen tekemisen jälkeen.

Lähetys Finanssivalvonnalle

Lähetys Tiedolle

  • Lähetä lomake sähköpostin liitteenä osoitteeseen notifications@tieto.com
  • Ilmoita sähköpostissa myös puhelinnumero, josta sinut tavoittaa, mikäli Tiedolla on ilmoitukseen liittyen kysyttävää.
  • Ongelmatilanteissa ole yhteydessä osoitteeseen notifications@tieto.com.

Tieto julkaisee saamansa ilmoituksen pörssitiedotteena viipymättä ilmoituksen saatuaan.

Share