Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyviä ehdotuksia.

Osakkeenomistajat voivat osallistua hallituksen jäsenten valinnan valmistelutyöhön tiiviisti ja tehokkaasti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kautta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta. Suurimman osakkeenomistajan nimeämä jäsen toimii osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana, jollei toimikunta toisin päätä. Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on ollut selvittää yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa 31.8. ja pyytää kutakin näistä nimeämään yhden jäsenen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan. Ennen sanottua päivämäärää, yhtiö ilmoittaa suurimmille sen tiedossa oleville omistajille, joiden omistus on hallintarekisterissä, näiden mahdollisuudesta osallistua toimikunnan nimitysprosessiin. Mikäli joku osakkeenomistajista ei halua käyttää oikeuttaan jäsenen nimeämiseen, oikeus siirtyy seuraavaksi suurimmalle osakkeenomistajalle.

Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyivät suomalaiseen ja ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 31.8.2017 rekisteröityjen omistusten perusteella. Osakkeenomistajat, jotka halusivat osallistua toimikuntatyöskentelyyn, nimesivät seuraavat jäsenet:

  • Martin Oliw, osakas, Cevian Capital AB,
  • Antti Mäkinen, toimitusjohtaja, Solidium Oy,
  • Timo Ritakallio, toimitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, 
  • Satu Huber, toimitusjohtaja, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo ja
  • Kurt Jofs, hallituksen puheenjohtaja, Tieto Oyj.
Share

Ota yhteyttä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Toimikunnan työjärjestys (eng.)