Palkitseminen

Tiedon palkitsemisperiaatteiden tavoitteena on houkutella yhtiöön osaavia henkilöitä ja pitää heidät konsernin palveluksessa, motivoida avainhenkilöitä sekä yhtenäistää yhtiön osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi.

Tiedon työntekijöiden palkitsemisperiaatteet määritellään yhtiön henkilöstöhallintopolitiikassa, jota yhtiö soveltaa maailmanlaajuisesti Tiedon kaikissa yksiköissä tukeakseen strategiaansa, tavoitteitaan ja arvojaan.
 
Hallituksen palkitsemisesta päättää Tiedon varsinainen yhtiökokous osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan esityksen pohjalta. Palkitsemis- ja nimitysvaliokunta vastaa johtoryhmän jäsenten palkitsemisen suunnittelusta ja muun henkilöstön palkitsemisperiaatteiden laatimisesta. Yhtiön hallitus päättää toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän jäsenten palkitsemisesta valiokunnan esityksen pohjalta.

Share