Sisäpiirihallinto

Tieto noudattaa Nasdaq Helsingin sääntöjä ja sisäpiiriohjetta. Lisäksi Tiedolla on yhtiön hallituksen vahvistama sisäpiirisääntö (Tieto Insider Rule).

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (EU/596/2014, ”MAR”) tultua voimaan 3.7.2016 Tiedolla ei enää ole julkista sisäpiiriä. Jatkossa Tieto kuitenkin julkistaa hallitusten jäsenten ja toimitusjohtajan omistustiedot kuukausittain ja johtoryhmän jäsenten omistustiedot vuosineljänneksittäin.

Tieto on määritellyt MAR:n tarkoittamiksi liiketoimistaan ilmoitusvelvollisiksi johtohenkilöiksi emoyhtiö Tieto Oyj:n hallituksen ja toimitusjohtajan. 

Lisäksi Tieto on asettanut kaupankäyntirajoituksen johtoryhmän jäsenille, osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen valmisteluun osallistuville sekä muille henkilöille, joilla katsotaan tehtäviensä vuoksi olevan luottamuksellista yhtiötä koskevaa tietoa.

Johtohenkilöt sekä kaupankäyntirajoituksen piirissä olevat henkilöt eivät saa käydä kauppaa Tiedon osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä suljetun ajanjakson aikana. Suljettu ajanjakso on 30 kalenteripäivää ennen osavuosikatsauksen tai tilinpäätöksen julkistamista sekä julkistuspäivä (= 30 + 1 päivää).

Tiedossa sisäpiirihallinnosta vastaa lakiasiainjohtaja. Tiedon lakiasiainosasto valvoo sisäpiiriohjeistuksen noudattamista ja huolehtii tarpeellisesta tiedottamisesta ja kouluttamisesta

 

Share