Tilintarkastajat

Hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunta valmistelee ehdotuksen Tiedon tilintarkastajiksi, joka esitetään varsinaiselle yhtiökokoukselle hyväksyttäväksi. Yhtiökokous päättää tilintarkastajille maksettavasta palkkiosta. Tarkastus- ja riskivaliokunta arvioi palkkion suuruutta vuosittain.

 

Vuoden 2018 varsinainen yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers Oy:n tilikaudelle 2018. 

PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Janne Rajalahti.

Share