Johtoryhmä

Tieto-konsernin toimiva johto koostuu yrityksen toimitusjohtajasta, johtoryhmästä sekä toimialaryhmä-, palvelualue- ja tuotekehitysliiketoiminnan organisaatioista.

Toimitusjohtajan nimittää yrityksen hallitus, ja hän on vastuussa konsernin operatiivisesta johtamisesta sekä sisäisestä tehokkuudesta ja laadusta.

Johtoryhmä

Tiedon toimitusjohtajaa avustaa johtoryhmä, johon kuuluvat toimialaryhmien ja palvelualueiden johtajat, talousjohtaja ja henkilöstöjohtaja. Johtoryhmän jäsenten nimitykset hyväksyy hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtajan esityksen pohjalta.

Johtoryhmän jäsenet ovat vastuussa omien vastuualueidensa tuloksesta ja kehityksestä, ja he valvovat niihin kuuluvien yksiköiden toimintaa. Kunkin johtamisalueen (toimialaryhmät, palvelualueet ja tuotekehityspalvelut) liiketoimintayksiköt tekevät pääsääntöisesti päätökset omasta toiminnastaan ja vastaavat omien operatiivisten velvoitteittensa suorittamisesta. Toimialaryhmillä, palvelualueilla sekä Tuotekehityspalvelut-liiketoiminnalla (PDS) on tulosvastuu.

Share