Yhtiökokoukset

Yhtiökokous muun muassa valitsee hallituksen jäsenet ja nimittää tilintarkastajat, päättää näiden palkkioista ja myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päättää optio-ohjelmista sekä valtuuttaa hallituksen esimerkiksi hankkimaan yhtiön omia osakkeita tai päättämään osakeanneista.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Pyyntö on toimitettava kirjallisesti yhtiön hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Tiedon varsinaisen yhtiökokouksen 2018 käsiteltäväksi vaadittua asiaa koskeva pyyntö on toimitettava yhtiön hallitukselle on viimeistään 24.1.2018, sähköpostitse board@tieto.com tai postitse Tieto Oyj, Lakiasiat, PL 2, 02101 Espoo.

Yhtiökokousmateriaali vuodelle 2018
 
Aiemmat yhtökokousmateriaalit löytyvät www.tieto.com/agm
 
 
 

 

 

Share