Yhtiökokoukset

Yhtiökokous muun muassa valitsee hallituksen jäsenet ja nimittää tilintarkastajat, päättää näiden palkkioista ja myöntää vastuuvapauden yhtiön hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Lisäksi yhtiökokous päättää optio-ohjelmista sekä valtuuttaa hallituksen esimerkiksi hankkimaan yhtiön omia osakkeita tai päättämään osakeanneista.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Yhtiökokousmateriaali: www.tieto.com/agm

Yhtiökokous 2016

 

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain nojalla kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi.

Pyyntö on toimitettava kirjallisesti yhtiön hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Tiedon varsinaisen yhtiökokouksen 2017 käsiteltäväksi vaadittua asiaa koskeva pyyntö on toimitettava yhtiön hallitukselle on viimeistään 20.1.2017, sähköpostitse board@tieto.com tai postitse Tieto Oyj, Lakiasiat, PL 2, 02101 Espoo.

 

Share