Omien osakkeiden osto

Hallituksen valtuutus omien osakkeiden ostoon

Yhtiö ei ole toteuttanut omien osakkeiden ostoohjelmia vuoden 2010 jälkeen. Hallituksen valtuutuksen omien osakkeiden ostoon näkyy Hallinnointi-osiossa. Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan.

Takaisinostohistoria 2006 2007 2008 2009 2010
Valtuutus, milj, osaketta * 2,57 3,50 7,2 7,2 7,2
Valtuutus, % osakkeista 3,4% 4,8% 10% 10% 10%
Takaisin ostettu määrä, milj.kpl 2,2 1,9 - 0,25 -
Osakkeista, % 2,8% 2,6% - 0,4% -
Käytetty rahamäärä, milj. euroa 52,3 32,1 - 2,6 -
Omien osakkeiden omistus 2 245 000 1 935 000 361650 541500 553700

 *) Valtuutuksen myöntämishetkellä

Share