Osakkeiden määrä

Osakepääoma on 76 555 412 euroa ja osakkeiden määrä  74 109 252.

Tieto Oyj:llä on yksi osakesarja, ja jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen ja yhtä suureen osinkoon. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja niiden kirjanpitoarvo on yksi euro. Tieto Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingin ja Tukholman pörsseissä.

Tiedolla on kolme osakkeenomistajaa, joiden omistus on yli 10%: Cevian Capital, Solidum ja Silchester. Yhtiön tiedossa ei ole osakassopimuksia tai keskinäisiä omistuksia, jotka rajoittaisivat kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden määrää.

 

  2016 2015
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa    
  Laimentamaton 73 697 570 73 544 869
  Laimennettu 73 697 570 73 611 908
       
Ulkona olevat osakkeet keskimäärin    
  Laimentamaton 73 660 433 73 426 563
  Laimennettu 73 678 634 73 553 478
       
Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet    
  Kauden lopussa 411 682 465 084
  Keskimäärin 421 604 471 140
Share