Osakkeiden määrä

Osakepääoma on 76 555 412 euroa ja osakkeiden määrä  74 109 252.

Tieto Oyj:llä on yksi osakesarja, ja jokainen osake oikeuttaa yhteen ääneen ja yhtä suureen osinkoon. Osakkeilla ei ole nimellisarvoa, ja niiden kirjanpitoarvo on yksi euro. Tieto Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingin ja Tukholman pörsseissä.

Tiedolla on kolme osakkeenomistajaa, joiden omistus on yli 10%: Cevian Capital, Solidum ja Silchester. Yhtiön tiedossa ei ole osakassopimuksia tai keskinäisiä omistuksia, jotka rajoittaisivat kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden määrää.

 

  2017 2016
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa    
  Laimentamaton 73 723 125 73 697 570
  Laimennettu 73 723 125 73 697 570
       
Ulkona olevat osakkeet keskimäärin    
  Laimentamaton 73 722 565  73 660 433
  Laimennettu 73 722 565 73 660 433
       
Yrityksen hallussa olevat omat osakkeet    
  Kauden lopussa 386 127 411 682
  Keskimäärin 386 127 411 682
Share