Osinko

Yhtiön tavoitteena on kasvattaa osinkoa absoluuttisesti vuosittain (vähintään 50% nettotuloksesta)

Osinko maksetaan vuosittain noin kaksi viikkoa sen jälkeen kun varsinainen yhtiökokous on pidetty ja se on päättänyt edellisvuoden osingonjaosta. Hallitus ehdottaa 1,10 (1,00) euron osakekohtaista osinkoa vuodelta 2015. Lisäksi, koska yhtiöllä on vahva kassavirta ja tavoitteena on kehittää yhtiön pääomarakennetta, hallitus ehdottaa 0,25 euron osakekohtaista lisäosinkoa.

  2015 2014 2013 2012 2011
Osingonjako, 1000 euroa 99 290 95 177 65 369 59 709 53 602
Osinko, nimellinen, euroa 1.35 1.30 0.90 0.83 0.75
Osinko, % tuloksesta 109.8 270.8 104.7 202.4 89.3

osinko 2015

Share