Osinko

Yhtiön tavoitteena on kasvattaa osinkoa absoluuttisesti vuosittain.

 

Osinko maksetaan vuosittain noin kaksi viikkoa sen jälkeen kun varsinainen yhtiökokous on pidetty ja se on päättänyt edellisvuoden osingonjaosta. Hallitus päätti 1,20 (1,15) euron osakekohtaista osinkoa vuodelta 2017. Lisäksi, koska yhtiöllä on vahva kassavirta ja tavoitteena on kehittää yhtiön pääomarakennetta, hallitus päätti 0,20 euron osakekohtaista lisäosinkoa.

 

osingonjako.png

 

osinko_per_osake_euroa.png

 

 

Share