Osinko

Yhtiön tavoitteena on kasvattaa osinkoa absoluuttisesti vuosittain (vähintään 50% nettotuloksesta)

 

Osinko maksetaan vuosittain noin kaksi viikkoa sen jälkeen kun varsinainen yhtiökokous on pidetty ja se on päättänyt edellisvuoden osingonjaosta. Hallitus ehdottaa 1,15 (1,10) euron osakekohtaista osinkoa vuodelta 2016. Lisäksi, koska yhtiöllä on vahva kassavirta ja tavoitteena on kehittää yhtiön pääomarakennetta, hallitus ehdottaa 0,22 euron osakekohtaista lisäosinkoa.
 

Osinko

 

Osinko graafi

 

Share