Taloudellista tietoa

 

Tunnusluvut

Lisää vuositason tunnuslukuja löydät tunnuslukumonitoristamme.

  2017 2016
Liikevaihto, milj. euroa 1 543,2 1 492,6
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa 139,2 140,8
Liikevoitto, % liikevaihdosta 9,0 9,4
Oikaistu*)) liikevoitto (EBIT), milj. euroa 161,5 152,2
Oikaistu*) liikevoitto, %liikevaihdosta 10,5 10,2
Voitto ennen veroja, milj. euroa 135,8 136,8
Osakekohtainen tulos, euroa 1,46 1,46
Oikaistu*) osakekohtainen tulos, euroa 1,69 1,58
Oma pääoma/osake, euroa 6,45 6,62
Osinko/osake, euroa 1,40 1,37
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa 50,8 61,6
Yrityshankinnat, milj. euroa 49,3 37,6
Oman pääoman tuotto, % 22,4 22,1
Sijoitetun pääoman tuotto, % 20,5 21,6
Nettovelkaantumisaste, % 32,7 22,5
Omavaraisuusaste, % 42,6 47,3
Henkilöstö keskimäärin 13 889 13 472
Henkilöstö 31.12. 14 329 13 876

 

*) Oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät