Raportointirakenne

Rakenteemme pohjautuu toimialaryhmiin (asiakassuhteet ja markkinatoiminnot) sekä palvelualueisiin (ensisijaiset raportoitavat segmentit).

Palvelualueet

•    Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus – mukaan lukien asiakaskohtaisten sovellusten kehittäminen

•    Toimialaratkaisut (mukaan lukien itsenäisenä yksikkönä toimiva Datakeskeiset liiketoiminnot) – paketoidut, toistettavat  ratkaisut pohjautuen omaan ja kolmansien osapuolten ohjelmistotuotteisiin 

•    Teknologiapalvelut ja uudistaminen – jatkuvat palvelut – sovellushallintapalvelut, infrastruktuuripalvelut, integrointi,                 tietoturva ja pilvipalvelut  

•    Tuotekehityspalvelut – nykyisin valtaosin tietoliikennesektorille, enenevässä määrin myös uusille alueille

Toimialaratkaisut ja Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus toimivat virtuaalisina palvelualueina koostuen eri toimialaryhmiin organisoiduista liiketoiminnoista

 

Reporting structure

 

Share