Sijoittajasuhde- ja tiedonantoperiaate

Läpinäkyvyys

Tieto on sitoutunut tarjoamaan riittävät ja oikeelliset tiedot pääomamarkkinoiden eri osapuolille ajantasaisesti sekä noudattamaan johdonmukaisuutta tiedonannossaan. Sitoumus täytetään riippumatta siitä, onko tieto yhtiön kannalta myönteistä vai kielteistä.

Tieto ei pelkästään täytä lakien, määräysten ja pörssin sääntöjen asettamia vaatimuksia, vaan pyrkii tarjoamaan sijoittajien ja analyytikoiden tarvitsemat tiedot ennakoivasti. Tavoitteena on tarjota tiedot, joiden pohjalta sidosryhmät pystyvät muodostamaan oikean kuvan yhtiön taloudellisesta tilanteesta sekä riskeistä ja mahdollisuuksista. Kaikki oleellinen tieto annetaan sidosryhmille tasapuolisesti, niin sisällön kuin ajoituksen suhteen. 

Sijoittajasuhdetoiminta Tiedossa

Tiedon sijoittajasuhdetoiminnan tavoitteena on lisätä sidosryhmien mielenkiintoa yritystä kohtaan, vahvistaa sijoittajien sitoutumista yhtiöön sekä lisätä analyytikko- ja mediaseurantaa. Toiminto on keskitetty, ja yhtiön ylin johto tukee sitä.

Sijoittajasuhdetoiminnasta vastaavat henkilöt

Vain nimetyt henkilöt voivat keskustella sijoittajien kanssa yhtiön taloudellisesta kehityksestä:

Kimmo Alkio, toimitusjohtaja
Lasse Heinonen, talousjohtaja
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja

Tietyt liiketoimintajohtajat ovat oikeutettuja tapaamaan sijoittajia ja analyytikoita, mutta pääsääntöisesti sijoittajasuhdehenkilöiden läsnäollessa. Näistä tapaamisista on aina sovittava sijoittajasuhdehenkilöiden kanssa. Tiedotteissa voidaan mainita myös joku muu yhteyshenkilö, mutta tämän henkilön oikeudet rajoittuvat tiedotteessa käsiteltävään asiaan.

Tiedon antaminen

Tiedon tavoitteena on parantaa näkyvyyttä ja läpinäkyvyyttä yhtiön taloudelliseen kehitykseen. Kaikista merkittävistä sopimuksista, investoinneista ja muista oleellisista seikoista tiedotetaan heti, kun niistä on tehty päätös ja tästä on sovittu toisen osapuolen kanssa. Yhtiö ei kommentoi huhuja, mikäli ne eivät ole yhtiöstä lähtöisin.
 
Kaikkea osakekursseihin mahdollisesti vaikuttavaa tietoa pidetään sisäpiiritietona kunnes se on julkistettu yhtiön tiedotusperiaatteiden mukaisesti.

Analyytikoiden arviot ja raportit

Tieto seuraa analyytikoiden tulosennusteita, ja yhtiö voi kertoa sijoittajille ja analyytikoille konsensusennusteista. Tieto saattaa arvioida ja myös jossain määrin kommentoida analyytikoiden raportteja. Jos raporteissa on asiavirheitä, niitä voidaan kommentoida ja ne voidaan korjata. Tieto ei kommentoi analyytikoiden ennusteita, mielipiteitä tai johtopäätöksiä tai keskustele osakekurssista, tavoitehinnasta tai suosituksista.

Mikäli joku pyytää analyytikoiden raportteja, kyseisiä tietoja tarvitsevaa henkilöä pyydetään olemaan suoraan yhteydessä välittäjiin.

Hiljainen jakso

Tieto noudattaa 21 vuorokauden hiljaista jaksoa ennen osavuosikatsausten ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista. Jakso päättyy tunnin kuluttua julkistuksesta. Tämän jakson aikana yhtiö ei osallistu konferensseihin tai sijoittajatapaamisiin, ja myös muu yhteydenpito finanssimarkkinoihin rajoittuu käytännön asioihin.

Share
IR-politiikka (englanniksi)