Tieto sijoituskohteena

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

 

Investing in Tieto picture

IT-palveluissa markkinoita nopeampaa kasvua

    Vuotuinen kasvu 2012–2015 keskimäärin noin 2 %

    2016–2012

 • Investointeja toimialaratkaisuihin ja uusiin datakeskeisiin liiketoimintoihin kasvatetaan
 • Vahva tase mahdollistaa yritysostot
   
 • Johtava asema Pohjoismaissa - tavoitteena vahvistaa asemaa edelleen
 • Kansainvälinen laajentuminen pohjautuu skaalautuviin, ohjelmistopohjaisiin toimialaratkaisuihin
 • Laajennumme lähimarkkinoille strategiakauden loppupuolella

10 %:n raportoitu liikevoittomarginaali (EBIT)

Ebit margin

*) adjusted for restructuring costs, capital gains/losses, goodwill impairment charges and other items 

2016–2012

 • Oikaistu marginaali pysyvästi yli 10 % yhdistyneenä asteittain normalisoituviin uudelleenjärjestelykuluihin
 • Kasvu, tuottavuuden paraneminen ja liiketoimintarakenteen kehittyminen keskeisinä ajureina
 • Uudelleenjärjestelykulujen arvioidaan laskevan tasolle 1–2 % myynnistä  
   

Houkutteleva osinkopolitiikka ja tavoitteena tuotto, joka ylittää alan keskiarvon
 

Dividents

2016–2020

 • Osingonmaksukyky säilyy vahvana – investoinnit pohjautuvat vahvaan taseeseen ja kassavirtaan 
 
Share
Lue lisää liiketoiminnastamme