IT-markkinat ja kasvun ajurit

Tiedon markkinoiden arvioidaan kasvaneen noin 2 % vuonna 2016. Vuonna 2017 markkinoiden arvioidaan kasvavan 2–3 %. Kasvuliiketoimintojen odotetaan kasvavan kaksinumeroisin luvuin, ja perinteisten palveluiden kysyntä laskee edelleen.

 

Ruotsin markkinoiden odotetaan kasvavan nopeimmin. Suomessa näkymät ovat hieman parantuneet, mutta talouden hidas kasvu vaikuttaa edelleen IT palvelumarkkinoihin.

Tieto's business mix

 

Asiakkaiden liiketoiminnan digitalisointi, joka tähtää toisaalta liikevaihdon kasvattamiseen innovoinnin kautta ja toisaalta kustannussäästöihin toimintaa tehostamalla, toimii edelleen IT-markkinoiden kasvun ajurina. Useimmat organisaatiot ovat edelleen toimintansa digitalisoinnissa alkuvaiheissa. Monet asiakkaat tarjoavat jo digitaalisia asiakaskokemuksia, mutta palveluiden integrointi on alhaisella tasolla. Digitalisaation edetessä yritykset voivat tarjoamiensa innovatiivisten palveluiden lisäksi luoda kokonaan uusia markkinoita. Asiakaskokemuksesta on tullut yksi tärkeimmistä investoinneista. Samanaikaisesti yritykset panostavat enemmän omien sisäisten liiketoimintaprosessiensa uudistamiseen.

Voidakseen tuottaa lisäarvoa IT-kumppaneilla täytyy olla vahva toimiala- ja liiketoimintatuntemus, teknologiaosaaminen ja kyky luoda asiakkaille uusia digitaalisia palveluita. Vaatimusten kasvun myötä palveluintegraatio ja -hallinta (SIAM) lisää suosiotaan. SIAM-markkinat ovat siirtymässä asiakkaiden johtamasta integraatiosta malliin, jossa integraatiosta vastaavat asiakas ja IT-kumppanit yhdessä.

Pilvipalveluista tulee digitaalisen muutoksen ehdoton edellytys, ja asiakkaat yhdistävät yhä enemmän yksityisiä ja julkisia pilviä mahdollistaakseen liiketoiminnan innovaatiot ja ketteryyden kustannustehokkaalla tavalla. Arvioiden mukaan tällä hetkellä noin 20–25 % infrastruktuuripalveluista on pilvipalveluita, ensisijaisesti yksityisiä, julkisen pilven tarjotessa vaihtoehdon. Pilvipalvelumarkkinoiden vuotuisen kasvun arvioidaan olevan noin 30 %.

Uudet teknologiat kuten pilvipalvelut, ohjelmistorobotiikka, tekoäly ja lohkoketju mahdollistavat uuden datakeskeisen ekosysteemin, jossa voidaan tarjota personoituja ja ennakoivia kokemuksia. Monilla aloilla nykyisten palvelutarjoajien rooli saattaa muuttua merkittävästi, ja niiden tarjoamat palvelut saatetaan korvata uusilla automatisoidulla palveluilla. Uusia mahdollisuuksia syntyy eri toimialojen sisällä kuin myös uusissa, toimialojen leikkauspisteeseen syntyvissä ekosysteemeissä. Tämä osaltaan hämärtää perinteisiä toimialojen välisiä rajoja.

 

Share