IT-markkinoiden kehitys

 

 • Asiakkaiden liiketoiminnan digitalisointi kiihtyy edelleen. Tavoitteena on:
  • liikevaihdon kasvattaminen innovoinnin kautta
  • kustannussäästöt toimintaa tehostamalla.
    
 • Markkinoille syntyy uuden sukupolven digitaalisia alustoja. Samanaikaisesti nykyisiä järjestelmiä uudistetaan.
   
 • Asiakkaat investoivat uusiin teknologioihin kuten analytiikkaan voidakseen laajentaa tuote- ja palveluvalikoimaansa sekä parantaa asiakaskokemusta. 
   
 • Uudet teknologiat mahdollistavat uuden datakeskeisen ekosysteemin, jossa asiakkaille tarjotaan personoituja kokemuksia, ja useissa tapauksissa kokemuksen tarjoaa uusi palvelutoimittaja, joka käyttää automatisoituja palvelutoimituksia.
   
 • Uusiin teknologioihin, kuten pilviteknologiat, ohjelmistorobotiikka, tekoäly ja lohkoketju, pohjautuvien palveluiden odotetaan kasvavan kaksinumeroisin luvuin. Perinteisten palveluiden kysyntä laskee edelleen.
   
 • Kestävästä kehityksestä tulee uusi normi ja asiakkaat kokevat, että digitaaliset ratkaisut heitä päästöjen vähentämisessä. IT-ratkaisut vähentävät edelleen CO-päästöjä energian kulutuksen, materiaalin käytön ja kuljetusten vähentyessä.
   
 • Palvelujen kehittäminen yhdessä kumppaneiden ja asiakkaiden kanssa on yhä keskeisemmässä asemassa jotta voisimme kiihdyttää innovointia ja jotta asiakkaamme voisivat hyödyntää uusia teknologioita parhaalla mahdollisella tavalla. Myös lisääntynyt avoimuus nopeuttaa tätä suuntausta, kun avoimet sovellusrajapinnat (API) ja avoin data mahdollistavat yhteistoiminnallisen innovoinnin.

 

 

Share