Vuoden 2017 näkymät

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu¹) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (152,2 milj. euroa vuonna 2016).

¹) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Share