Vuoden 2017 näkymät

Alla oleva arvio vuodesta 2017 julkistettiin 24.10.2017

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu¹) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (152,2 milj. euroa vuonna
2016).

¹) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät
 

Alla oleva arvio vuodesta 2017 julkistettiin 21.7.2017

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu¹) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (152,2 milj. euroa vuonna
2016).

¹) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät
 

Alla oleva arvio vuodesta 2017 julkistettiin 27.4.2017

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu ¹) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (152,2 milj. euroa vuonna
2016).

¹) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Alla oleva arvio vuodesta 2017 julkistettiin 2.2.2017

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu¹) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (152,2 milj. euroa vuonna 2016).

¹) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Share