Vuoden 2018 näkymät

Alla oleva arvio vuodesta 2018 julkistettiin 24.10.2018

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu¹) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (161,4 milj. euroa) vuonna 2017).

¹) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

 

Alla oleva arvio vuodesta 2018 julkistettiin 20.7.2018

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu¹) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (161,4 milj. euroa) vuonna 2017).

¹) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

 

Alla oleva arvio vuodesta 2018 julkistettiin 26.4.2018

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu¹) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (161,4 milj. euroa²) vuonna 2017).
 

¹) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

²) päivitetään IFRS 15 -standardin pohjalta uusien vertailulukujen mukaisesti

 

Alla oleva arvio vuodesta 2018 julkistettiin 6.2.2018

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu¹) liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (161,5 milj. euroa²) vuonna 2017).
 

¹) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

²) päivitetään IFRS 15 -standardin pohjalta uusien vertailulukujen mukaisesti

Share