Historia

Tietojärjestelmäyhtiöstä tietotekniikkaratkaisujen erityisosaajaksi

Yhtiö aloitti liiketoimintansa vuonna 1968 Espoossa nimellä Tietotehdas Oy. Alkuvuosina Tietotehdas toimi pääasiassa omistajiensa tietokonekeskuksena. Tietojärjestelmiä kehitettiin ja ylläpidettiin lähinnä Yhdyspankille ja sen asiakkaille sekä muutamalle metsäyhtiölle.

1970-luvulla yhtiön asiakaskunta laajeni, ja keskustietokoneiden rinnalle otettiin käyttöön keskisuuria tietokoneita. Henkilökohtaisten tietokoneiden käyttö yleistyi 1980-luvulla. Keskustietokonepalvelujen ja -ohjelmistojen lisäksi Tietotehtaan toiminta painottui tällöin tietojärjestelmien kehittämiseen. Asiakkaat edustivat useita eri toimialoja, ja liiketoiminta organisoitiin näiden asiakastoimialojen pohjalta.

90-luvun IT-buumi ja globalisaatio laukaisivat Tiedon maailmankartalle

1990-luvulla yhtiö kasvoi nopeasti useiden yritysostojen, fuusioiden ja strategisten kumppanuuksien ansiosta. Yhtiön nimi muutettiin Tietotehtaasta TT Tiedoksi vuonna 1995 ja Tiedoksi vuonna 1998. Vuonna 1996 yhtiö vahvisti asemaansa tietoliikennesektorilla merkittävästi ostamalla Avancerin. Vuonna 1999 Tieto ja Enator yhdistyivät TietoEnatoriksi.

2000-luvulla tietotekniikka-alan globalisoituminen on kiihtynyt, ja yhtiön kansainvälistyminen sai vauhtia. Tuotanto suotuisan kustannustason maissa käynnistettiin vuonna 2004. Samaan aikaan intialaiset yritykset tulivat pohjoismaisille markkinoille, ja kilpailu kiristyi. Vuonna 2007 Tieto otti selkeän uuden suunnan, ja toiminnan painopiste kääntyi taas Pohjois-Eurooppaan. Valituilla toimialoilla kuten tietoliikenteessä jatkettiin kuitenkin globaalin toiminnan kehittämistä.

Koko yritykselle yhteisten toimintojen ja riittävien suotuisan kustannustason resurssien merkitys on vähitellen kasvanut, ja vuonna 2009 Tieto korvasi toimialapohjaisen rakenteensa mallilla, joka koostuu maaorganisaatioista, toimialoista ja globaaleista palvelualoista. Vuosikymmenen lopulla toimintaa suotuisan kustannustason maissa kasvatettiin merkittävästi. 

Vuonna 2012 Tieto herätti B2B-maailman huomion lanseeraamalla markkinoille nopean ja joustavan pilvipalvelun, jonka hinnoittelu perustuu täysin sen käyttömäärään. Pilvipalvelu edustaa Tiedon uuden teknologiastrategian ydintä, jonka perusajatus on keskittyä kehittämään seuraavia avainalueita: pilveä, datamassoja, liikkuvuutta sekä sosiaalista mediaa.

Kestävän kehityksen 2000-luku

Ympäristöasioissa Tieto on IT-maailman pioneereja; yhtiön ensimmäinen energiatehokkuusprojekti järjestettiin jo vuonna 1978. Projektissa erään Ruotsin tietokonekeskuksen tuottama ylijäämälämpö käytettiin lähistön toimistojen lämmitykseen. Nykyään energian uusiokäyttö on perusvaatimus kaikissa Tiedon uuden sukupolven IT-keskuksissa, jotka on yhdistetty paikallisiin lämpöverkkoihin tuottaen energiaa toimistoille ja kotitalouksille.

Tieto on laatinut yritysvastuuraportteja vuodesta 2009 lähtien, ja saavuttanut GRI-tason (Global Reporting Initiative) G4. Tieto on myös palkittu lukuisista vastuullisista toimista ympäristöä kohtaan.

Share