Tiedon uusi strategia – kiihdyttää innovaatiota ja kasvua

Tiedon tavoitteena on olla Pohjoismaiden johtava ohjelmisto- ja palveluyritys ja asiakkailleen paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Aiemman strategiakauden saavutuksiin pohjautuen Tieto kiihdyttää innovaatiota ja kasvua Pohjoismaissa ja sen ulkopuolella. Vaikka yhtiö kasvattaa investointejaan, etenkin ohjelmistoliiketoiminnassa, yhtiö uskoo suotuisan kannattavuuskehityksen jatkuvan ja pitää ennallaan houkuttelevan osinkopolitiikan.

Tieto arvioi informaation olevan tulevaisuudessa suurin, jatkuvasti kasvavan yhteiskunnallisen ja taloudellisen lisäarvon tuottaja. Tiedon tavoitteena on saavuttaa tässä muutoksessa keskeinen asema. Yhtiön strategian pohjalta se voi tulevaisuudessa hyödyntää datakeskeisen maailman tarjoamat merkittävät mahdollisuudet.

New Strategy - watch video 

Digitalisaation vauhdin kiihtyessä uusien datakeskeisten innovaatioiden ja asiakkaiden liiketoiminnan ja tietotekniikan uudistamiseen liittyvä kysyntä kasvaa nopeasti. Tieto parantaa kilpailukykyään ja nopeuttaa kasvuaan seuraavien strategisten valintojen avulla:

  • Palvelut, jotka kasvattavat asiakkaalle tuotettua lisäarvoa
  • Johtava asema Pohjoismaissa ja kansainvälinen kasvu
  • Yhdessä innovoiminen ja ekosysteemien tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntäminen.
New Strategy

 

Tiedon uusi strategia perustuu kilpailukykyisiin toimialapohjaisiin ohjelmistotuotteisiin ja toimialatuntemukseen, jotka ovat yhtiölle samalla keskeisiä erottautumistekijöitä, sekä kattavaan palvelutarjontaan, teollistettuihin palvelutoimituksiin ja kasvaneeseen tehokkuuteen ja toiminnan fokukseen.  

Share

Ota yhteyttä

Kia Haring
Head of Global Communications and Corporate Responsibility
+358 40 765 3700
kia.haring@tieto.com