Yritysvastuu

Tavoitteemme yrityksenä ja yrityskansalaisena on olla aktiivinen yhteiskunnallinen toimija. Uskomme IT:n rooliin vahvana kestävän kehityksen edistäjänä, ja pyrimme luomaan arvoa liiketoiminnalle, ihmisille ja yhteiskunnalle innovatiivisten IT-palvelujen ja -ratkaisujen avulla.

cr_page_generic_image_resized.jpg

Arvomme ja eettiset ohjeistuksemme perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteen ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, korruption torjuntaa ja ympäristöä koskeviin periaatteille (allekirjoitettu vuonna 2010), ja noudatamme myös OECD:n ohjeita monikansallisille yrityksille. 

Pitkän aikavälin yritysvastuuta koskevina tavoitteinamme on

  • minimoida ympäristövaikutukset
  • toimia eettisenä edelläkävijänä globaalissa yhteiskunnassa  
  • luoda arvoa sidosryhmillemme

Raportoimme vuosittain yritysvastuun toteutumisesta kansainvälisen Global Reporting Initiative G4 -ohjeiston mukaisesti. Lisätietoa on saatavilla kestävää kehitystä käsitteleviltä sivuiltamme osoitteessa www.tieto.com/sustainability (englanniksi) sekä vuoden 2016 vuosikertomuksestamme (saatavilla verkkoversiona sekä pdf-muodossa englanniksi).

Share