Turvalliset pilvipalvelut pohjoismaisille energiayhtiöille

Energiateollisuus on tällä hetkellä suurempien muutosten äärellä kuin vuosikymmeniin. 

Säännöstelystä luopuminen on koventanut kilpailua, minkä vuoksi asiakaspito ja palvelukustannusten alentaminen ovat äärimmäisen tärkeitä asioita sähkönmyyntiyhtiöille.

Sähkönjakeluyritysten on mukauduttava kiristyneisiin toiminnallisiin vaatimuksiin eli  sähköverkon korkeaan käyttövarmuuden ylläpitoon ja aiempaa lyhyempiin sähkönjakelun keskeytyksiin, sillä toimialalle määrättyjen säädösten noudattamatta jättämisestä saatavat sanktiot ovat koventuneet. Sähköverkkoyhtiöiden on lisäksi keskitettävä enemmän huomiota pääoman tuottoasteen suunnitteluun.

Uudessa toimintaympäristössä menestyminen edellyttää tehokkaita digitaalisia palveluratkaisuja,  jotka

  • automatisoivat prosessit, alentavat kustannuksia  ja parantavat asiakastyytyväisyyttä
  • ovat skaalattavissa ilman palvelukeskeytyksiä ja mukautuvat siten markkinoiden tarpeisiin.
  • avaavat tietojen analysoinnin avulla uusia liiketoimintamahdollisuuksia
  • ovat modulaarisia ja standartoituja, joten voit valita tarvitsemasi toiminnallisuudet

Pohjoismaisille energiayhtiöille suunniteltu kattava ja turvallinen Tieto Smart Utility -pilvipalveluratkaisu sisältää kaikki tarvittavat alustat ja työkalut, joiden avulla energian jälleenmyynti- ja jakeluyhtiöt voivat panostaa heille kaikkein suurimpia hyötyjä tuottaviin asioihin. Lisäksi maksat vain siitä mitä käytät.

Pääset alkuun ottamalla heti yhteyttä meihin.

Ota yhteyttä!